#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกแห่งเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรวันหยุด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19

นครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกแห่งเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรวันหยุด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19

นครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเยียวยาเกษตรกรวันหยุด ลดความเสี่ยงการแพร่บาดไวรัสโควิด – 19
วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 แห่งของจังหวัดนครพนม ที่มีการเปิดให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้รับการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในการรับสิทธิ์เยียวยาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาครัวเรือนละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน บรรยากาศเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเรียบง่ายที่อยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยที่มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่มารับบริการ
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และเกษตรอำเภอทั้ง 12 แห่งของนครพนม จะมีเกษตรกรเดินทางมาใช้บริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคได้ง่าย ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีแนวทางให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่โดยไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาทันตามกรอบระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งทุกวันจะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่เวลา 8.30 น. ไปจนถึง 17.00 น. โดยเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานั้นเป็นเกษตรกรทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพืช ประมง และกลุ่มปศุสัตว์ ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานนั้น ๆ และได้ปรับปรุงทะเบียนปี 2562/63 แล้ว
ดังนั้นจึงขอฝากให้เกษตรกรทุกรายเช็ครายชื่อที่ติดประกาศของทางหมู่บ้านให้ดี สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 แล้ว หากมีรายชื่อในประกาศ ก็เพียงรอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินผ่านทางธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่น ๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้ได้เลย ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนปี 2562 และยังทำการเกษตรอยู่แต่ไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ คือ ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศภายในหมู่บ้านตามที่ตั้งแปลงปลูก เมื่อพบรายชื่อในประกาศแล้ว ขอให้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนนั้นจะยังไม่มีชื่อในประกาศ ดังนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติที่แตกต่างออกไป คือเมื่อมีการปลูกพืชแล้ว 15 วันตามเกณฑ์ ให้รีบไปติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยให้ยื่นแบบฟอร์ม ทบก.01 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือเกษตรอำเภอ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการลงไปตรวจสอบแปลงเกษตรของท่านเพื่อขึ้นทะเบียนให้
ภาพ/ข่าว ปชส.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *