ป.ป.ส. เปิดบ้านต้อนรับ ทูตสิงค์โปร์ เน้นความร่วมมือ R&D ด้านยาเสพติดพร้อมโชว์วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ

ป.ป.ส. เปิดบ้านต้อนรับ ทูตสิงค์โปร์ เน้นความร่วมมือ R&D ด้านยาเสพติดพร้อมโชว์วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ

ป.ป.ส. เปิดบ้านต้อนรับ ทูตสิงค์โปร์ เน้นความร่วมมือ R&D ด้านยาเสพติด
พร้อมโชว์วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ
เมื่อวานนี้ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ให้การต้อนรับ Mr. Harry Goh อัครราชทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษา Mr. Alexander Lim ที่ปรึกษาทูต (ฝ่ายการเมือง) สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร. พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ขอบคุณประเทศสิงคโปร์ที่ได้ให้ความร่วมมือ ด้านการควบคุมยาเสพติดกับประเทศไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และการมอบเรือลาดตระเวนจำนวน 3 ลำ เพื่อใช้ในการลาดตระเวนป้องปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามลำน้ำโขง ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีและความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายไทยในด้านวิชาการและ การปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการสกัดกั้นยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ให้ไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน โดยในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ (วปส.) (International Narcotics Control College : INCC) ณ หอฝิ่นอุทยานแห่งชาติสามเหลี่ยมทองคำ จ.เชียงราย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านยาเสพติด การพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคต่อไป”
“ทางสิงคโปร์สอบถามถึงนโยบายปลดล็อคกัญชาของไทยว่าเป็นอย่างไร และจะควบคุมอย่างไร สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของนโยบายการปลดล็อคกัญชา เพื่อจะใช้ในทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตโดยควบคุมไม่ให้เด็กเยาวชนใช้ในทางที่ผิด และรัฐบาลไทยกำลังจะมีกฎหมายควบคุมกัญชามาใช้บังคับ คาดว่าจะมีผลสามารถบังคับใช้ได้ใน 3-4 เดือน นี้” นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้าย
ขอขอบคุณข้อมูลข่าว : ป.ป.ส.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed