#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม อบจ.ทำเก๋ นำตู้โทรศัพท์สาธารณะทีโอที มาปรับปรุงเป็นตู้คัดกรองเชื้อไวรัส โควิด-19 (Smart Swab Test Covid-19)

นครพนม อบจ.ทำเก๋ นำตู้โทรศัพท์สาธารณะทีโอที มาปรับปรุงเป็นตู้คัดกรองเชื้อไวรัส โควิด-19 (Smart Swab Test Covid-19)

นครพนม อบจ.ทำเก๋ นำตู้โทรศัพท์สาธารณะทีโอที มาปรับปรุงเป็นตู้คัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 (Smart Swab Test Covid 19)
วันนี้ 12 พฤษภาคม 2563 ที่โรงพยาบาลนครพนม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครพนม มอบตู้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 (Smart Swab Test Covid 19) จ านวน 2 ชุด ให้กับโรงพยาบาลนครพนม เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้มีความเสี่ยง สู่บุคลากรทางการแพทย์ มี นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นำแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ รวมถึง นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่จาก เหล่ากาดชาด นครพนม ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ
ตามที่อาจารย์วีระศักดิ์ จุลดาลัย อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้น าประโยชน์ของก๊าซโอโซนมาใช้อบฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ไรฝุ่นและเชื้อรา เพื่อทำลายเชื้อโรคในพื้นที่ ทำงาน และรถยนต์ส่วนบุคคล มาตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ดร.สมชอบ นิติพจน์ ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้รับอาสามาเป็นผู้ดูแลชีวิตความ เป็นอยู่ของพี่น้องชาวนครพนม ซึ่งปัจจุบันนครพนมก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่กระจายของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในการเฝ้าระวังนี้ พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนม ได้ จัดให้มีการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงในการรับเชื้อ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคด้วยการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง จากผู้มีภาวะเสี่ยงนั้น ซึ่งการที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องตรวจและสัมผัสกับผู้มีภาวะเสี่ยงเหล่านั้นนับเป็น ความเสี่ยงสูงมาก จึงได้หารือและออกแบบตู้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 (Smart Swab Test Covid 19) นี้ขึ้น
โดย นายอนุคม ทองประเสริฐ โทรศัพท์จังหวัดนครพนม บมจ.ทีโอที ได้มอบตู้โทรศัพท์เก่าของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาเป็นโครงสร้างตู้ โดยหลักการท างานของตู้ตรวจคัดกรอง เชื้อนี้ ประกอบด้วย ตู้ส าหรับแพทย์ และตู้ส าหรับผู้ป่วย ซึ่งส่งผลให้แพทย์และผู้ป่วยไม่ต้องสัมผัส ติดต่อกัน พร้อมทั้งระบบการท าความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC และอบฆ่าเชื้อตู้ด้วยโอโซน แล้วใช้พัดลมดูดอากาศ ภายในตู้ผ่านแผ่นกรองอากาศ ก่อนปล่อยให้อากาศระบายออกสู่ภายนอก แล้วจึงให้ผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการ ตรวจต่อไปได้ ซึ่งกระบวนการท ทำงานนี้จะไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างและเป็นอันตรายต่อแพทย์และผู้ป่วย นับเป็นนวัตกรรมใหม่ชิ้นแรกในประเทศไทย และสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งผลกระทบจากการใช้แสงสีม่วง หรือ UVCและโอโซนมีผลงานวิจัยรองรับว่าสามารถทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคได้จริง
ภาพ/ข่าว ก็อต นคร
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *