#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม-อัพเดท สถานการณ์ โควิด-19 “13 พฤษภาคม ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่”

นครพนม-อัพเดท สถานการณ์ โควิด-19 “13 พฤษภาคม ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่”

นครพนม อัพเดท สถานการณ์โควิด-19
13 พฤษภาคม “นครพนม ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่”
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 108/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 4,254,800 คน อาการรุนแรง 46,936 คน รักษาหายแล้ว 1,526,550 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 287,293 คน สำหรับสถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) ผู้ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 2 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,017 คน หายป่วยแล้ว 2,798 คน เสียชีวิต 56 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 163 ราย ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 2 ราย (กทม.1 ราย และนราธิวาส 1 ราย) จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,703 ราย ภาคเหนือ 94 ราย ภาคกลาง 383 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 726 ราย
สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย (ตลอดระยะเวลา 32 วัน ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 1 ราย สะสม 111 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 19 ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 ราย สำหรับข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 76 ราย คงเหลือ 16 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ด้านการติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 3,471 ราย คงเหลือติดตาม 3,471 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.)
ภาพ/ข่าว สสจ.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *