#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – นพ.จิณณพิภัทร พร้อมคณะ ลุย 2 อำเภอตรวจเยี่ยมเสริมพลัง/ถอดบทเรียนสู้ COVID-19

นครพนม – นพ.จิณณพิภัทร พร้อมคณะ ลุย 2 อำเภอตรวจเยี่ยมเสริมพลัง/ถอดบทเรียนสู้ COVID-19

นครพนม นพ.จิณณพิภัทร” พร้อมคณะ ลุย 2 อำเภอ
ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง/ถอดบทเรียน สู้ COVID-19
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และคณะฯ ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้กักตัวและผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และถอดบทเรียน เพื่อทบทวนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน ในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ โดยจุดแรกตรวจเยี่ยมการกักกันโรคในท้องถิ่น Local Quarantine ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโพนบก โดยมีนายวีระศักดิ์ อุดมเดชาเวทย์ สาธารณสุขอำเภอโพนสวรรค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนบก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงผู้นำชุมชน ร่วมรับการตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล จุดที่สอง นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงกักกันที่บ้าน Home Quarantine ที่หมู่ที่ 6 บ้านกุดตากล้า ตำบลโพนจาน จุดที่ 3 บ้านนาล้อม ตำบลนาหัวบ่อ และจุดที่ 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักกันโรคในท้องถิ่น Local Quarantine ที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ ต่อด้วยจุดที่ 5 ที่บ้านท่าพันโฮง ตำบลนาทม อำเภอนาทม อนึ่ง ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและถอดบทเรียนครั้งนี้ เป็นการทบทวนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมา แล้วสรุปทำความเข้าใจ โดยวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ถือเป็นการทบทวนวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (after action review) หรือการทำกิจกรรมเพื่อการจัดการความรู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบต่อคณะทำงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว เป็นการกระตุ้นให้คณะทำงานเกิดความตื่นตัวและมีความรู้สึกผูกพันกับงานที่ปฏิบัติ
ภาพ/ข่าว สสจ.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed