#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – สสจ.รายงาน COVID-19 ไร้ผู้ป่วยรายใหม่ เผยผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 224 ราย ไม่พบเชื้อ

นครพนม – สสจ.รายงาน COVID-19 ไร้ผู้ป่วยรายใหม่ เผยผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 224 ราย ไม่พบเชื้อ

นครพนม สสจ. รายงาน COVID-19
ไร้ป่วยรายใหม่ เผยผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 224 ราย ไม่พบเชื้อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน พร้อมนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ติดตามสถานการณ์ COVID-19) ครั้งที่ 109/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 4,342,345 คน อาการรุนแรง 46,342 คน รักษาหายแล้ว 1,601,847 คน เสียชีวิตรวม 292,893 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) ผู้ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 0 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,017 คน หายป่วยแล้ว 2,844 คน เสียชีวิต 56 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 117 ราย ประวัติเสี่ยง ไม่มีผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า หรือไม่มีผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงจากการไป/ทำงานในสถานที่ชุมชนชน หรือไม่มีผู้ป่วยจาการค้นหาเชิงรุกใด ๆ จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,703 ราย ภาคเหนือ 94 ราย ภาคกลาง 383 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 726 ราย
สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย (33 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 1 ราย สะสม 112 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 18 ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 76 ราย คงเหลือ 15 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ด้านการติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 3,529 ราย คงเหลือติดตาม 3,529 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ส่วนการดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต รวมจำนวนทั้งหมด 276 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว จำนวน 224 ราย ทุกรายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือที่ต้องเก็บตัวอย่างอีก จำนวน 52 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
ภาพ/ข่าว สสจ.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed