#Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่มผ้าองค์พระบรมธาตุ ทุ่งยั้ง รำลึกถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่มผ้าองค์พระบรมธาตุ ทุ่งยั้ง รำลึกถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่มผ้าองค์พระบรมธาตุทุ่งยั้ง รำลึกถึงองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
14 พ.ค. 2563
จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่มผ้าองค์พระบรมธาตุทุ่งยั้ง รำลึกถึงองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระบรมธาตุทุ่งยั้ง พร้อมพระนามาภิไธยย่อ "สธ" ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประดับไว้ที่องค์พระบรมธาตุ เนื่องในอัฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือน 6 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำกล่าวคำบูชาพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และประกอบพิธีอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ "สธ" และผ้าห่มพระบรมธาตุ ตามลำดับ พร้อมมีคณะข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมในพิธีฯ ยังความปลาบปลื้มใจของประชาชนชาวอำเภอลับแลและจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้เป็นประจำทุกปีทางจังหวัดอุตรดิตถ์จะได้มีการจัดกิจกรรมและจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล โดยจัดให้มีพิธีเวียนเทียน ในการสืบสานงานประเพณีอัฐมีบูชา หรือประเพณีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าจำลอง (ในวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 ) ต่อเนื่องจากวันวิสาขบูชา แต่เนื่องด้วยในปีนี้ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 จึงมีความจำเป็นต้องงดจัดงานอัฐมีบูชา นับมีความสำคัญยิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมทำบุญตามประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อรำลึกถึงองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ปรินิพพานนานแล้วถึง 2,563 ปี และได้มีโอกาสกราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์ ปูชนียสถาน พระบรมธาตุทุ่งยั้ง สันนิฐานว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1902 เป็นมหาเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ซึ่งนิยมสร้างกันในสมัยกรุงสุโขทัย สูงประมาณ 1 เส้น ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ทำด้วยศิลาแลง ก่อซ้อนกัน 3 ชั้น กว้าง 10 วา 3 ศอก มีเจดีย์บริวารขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทั้ง 4 ทิศ ที่ฐานชั้นที่ 3 มี ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน แต่เจ้าอาวาสเกรางว่าจะถูกโจรกรรม จึงอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหาร และกุฏิพระสงสงฆ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้ยอดพระบรมธาตุเจดีย์หักพังลงมา ต่อมาได้ปฏิสังขรณ์ซ่อมเพิ่มเติม ดังรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันซึ่งได้มีการหุ้มทองส่วนที่เป็นพระธาตุขึ้น พระบรมธาตุทุ่งยั้ง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุนำไปบรรจุเมื่อปี 2444 มีทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ องค์พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ,พระบรมบรรพต เจดีย์ภูเขาทอง กรุงเทพมหานคร และพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

#อินทรีย์ไฟ Cop Hero Thailand Magazine/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *