#Cop Hero Thailand Magazine ป.ส.แถลงข่าวการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนสยบไพรี 63/10 “ขบวนการค้ายาเสพติดผ่านสังคมออนไลน์ทั่วประเทศสวยโอกาสช่วงวิกฤตโควิด-19

การปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนสยบไพรี 63/10 ขบวนการการค้ายาเสพติดผ่านสังคมออนไลน์ทั่วประเทศฉวยโอกาสช่วงวิกฤตโควิด-19

การปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผน สยบไพรี 63/10
“ขบวนการค้ายาเสพติดผ่านสังคมออนไลน์ทั่วประเทศ
ฉวยโอกาสช่วงวิกฤตโควิด 19”
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะการซื้อขาย
ยาเสพติดผ่านสังคมออนไลน์ ทั้งซื้อขายผ่านเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และระบบไลน์ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามแหล่งชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและชุมชนที่เชื่อว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและพื้นที่ล่อแหลม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.,พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์
รอง ผบ.ตร.(ปป),พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขานุการ
กอ.รมน.,พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.ศป.ปส.ทภ.3,พล.ท.ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ 1 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.,พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รรท.เลขาธิการ ปปง. และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้รับบัญชานำข้อสั่งการนำสู่การปฏิบัติ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก.ปส.1,
พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ปส.2, พล.ต.ต.วัชระ ทิพย์มงคล ผบก.ปส.3, พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ นาวิน ผบก.ปส.4, พล.ต.ต.บัณฑิต ทิศาภาค ผบก.สกส.,พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม ผบก.อก.บช.ปส.,
พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ขส. และ พล.ต.ต.หญิงวนิดา หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจำ บช.ปส.
ตำรวจภูธรภาค 1 โดย พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ
รอง ผบช.ภ.1 และ พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผบก.ภ.จว.อยุธยา
กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดย พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ผบก.ทล., พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รอง ผบก.ทล. และ พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล ผกก.1 บก.ทล.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน., พล.ต.วิริยะ ศรีบัวชุม รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน., พ.อ.ปกรณ์ ธรรมโชติ, พ.อ.นิคม ชุมภู ฝขว.ศปก.ทบ.
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.,
พล.ต.จตุรพร สุนทรนนท์ ผอ.สปข.ศรภ., พล.ต.ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผอ.ศอ.ปส.สน.บก.ทท.และ พ.อ.อภิชาติ ชูเกียรติตกุล ผอ.กอง 12
สำนักงาน ป.ป.ส. โดย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รอง เลขาธิการ ป.ป.ส., นายบัญชา โทสมัย
ผอ.สำนักปราบปรามยาเสพติด, นายปฤณ เมฆานันท์ ผอ.ปป.6, นายธีราวุฒิ บุนนาค ผอ.ปป.1
และ นายฤทธิ์ศรี โชติกเสถียร ผอ.ปป.2
สำนักงาน ปปง. โดย นายเทพสุ บวรโชติดารา ผอ.กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง. ,
นายกมลสิษฐ์ วงค์บุตรน้อย ผอ.กองคดี 2 และ นายรณชัย เกิดมณี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
ภก.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ร่วมกันอำนวยการสืบสวนเร่งรัดผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล โดยมีพฤติการณ์แห่งคดี ดังนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาด
ในวงกว้าง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อช่วยในการชะลอการระบาด โดยควบคุมการเดินทางและการออกนอกเคหสถานของประชาชน การกำหนดระยะห่างทางสังคม และกำหนดให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทำงานที่บ้าน ถือเป็นมาตรฐานใหม่ทำให้ประชาชนหันมาพึ่งพาการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
แม้จะเกิดสถานการณ์โรคระบาดและรัฐบาลกำหนดมาตรการควบคุมดังกล่าวข้างต้น แต่การค้ายาเสพติดไม่ได้ลดลง โดยกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้ฉกฉวยโอกาสและปรับเปลี่ยนวิธีการค้ายาเสพติดให้สอดคล้องกับพฤติการณ์การใช้ชีวิตของประชาชน โดยเน้นการติดต่อซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ทั้งทางทวิตเตอร์ ไลน์ และเฟชบุ๊ก ควบคู่กับการส่งมอบยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์
ระบบโลจิสติกส์ ของทั้งภาครัฐภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการกระจายยาเสพติดแบบรายย่อยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นกลุ่มผู้เสพใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ในการชักชวน ติดต่อสื่อสารเพื่อรวมตัวมั่วสุมเสพยาเสพติด ทำให้การติดตามตรวจสอบได้ยากขึ้น อีกทั้งกลุ่มผู้ลักลอบค้ายาเสพติดยังใช้เป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ใช้เป็นแหล่งกระจายยาเสพติดสู่กลุ่มผู้เสพได้ง่าย
จึงเป็นที่มาของการเปิดปฏิบัติการสยบไพรี 63/10“ขบวนการค้ายาเสพติดผ่านสังคมออนไลน์ทั่วประเทศ ฉวยโอกาสช่วงวิกฤตโควิด 19” ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้างต้น
ได้ทำการสนธิกำลังเข้าจับกุม ตรวจค้น ยึดทรัพย์ ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ปรากฏผลการปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้
จับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 28 ราย ดังนี้
จุดที่ 1 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “MAY”
น.ส.พันพัสสา คล้ายคลึง อายุ 19 ปี ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พิษณุโลก
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 204/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”
จุดที่ 2 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “ไฮ คนส่งน้ำแข็ง High-cool”
นายชัยวัฒน์ มีสุข อายุ 21 ปี ที่อยู่ 139 ม.12 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 183/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณาและจำหน่ายยาเสพติดโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”
จุดที่ 3 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “ร้านน้ำแข็ง #ไฮ Hicool & Ecushop”
นายธนศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ อายุ 32 ปี ที่อยู่ 16/8 ม.7 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จว.สระบุรี
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 184/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มียาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 4 – 5 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “เภสัชกรเม็ดเมาทุกชนิด225”
นายวันปิยะ วิเศษสังข์ อายุ 21 ปี ที่อยู่ 104/33 ม.6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 185/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาต”
จุดที่ 6 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “Disney Land”
น.ส.รัตนวรรณ ดวงชา อายุ 36 ปี ที่อยู่ 79 หมู่ 5 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 186,187/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณาและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 7 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “ขายเคตามีน”
น.ส.ดารา กฤษดาเรืองโรจน์ อายุ 18 ปี และ นายสมาร์ท สุทธาคง อายุ 18 ปี
ที่อยู่ ห้อง E827 พาร์คเอ็กโซ่ คอนโดมิเนียม ซ.นวมินทร์ 74 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 188,189/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณาและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 8 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “น้ำแข็งใส”
น.ส.อิสรีย์ ไผ่สุวัฒน์ อายุ 42 ปี และ นายพสิฐชัย ไผ่สุวัฒน์ อายุ 36 ปี
ที่อยู่ 88/234 ชั้น 17 อาคาร A เดอะ โพรดิจี้ คอนโด บางแค กรุงเทพมหานคร
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 190,191/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณาและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 9 ชื่อเพจ facebook “สุขขา อยู่หนใด”
นายวัชรพล ขวัญแก้ว อายุ 21 ปี ที่อยู่ 186/18 ลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 192/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มีและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 10-13 ชื่อ LINE : Leanner_24shopvip(C-D)
นายเกาะเพชร จุฬารักษ์ อายุ 28 ปี ที่อยู่ ร้านยาหวานขม 431 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวง/เขตบางพลัด กทม.
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 206/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มีและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 15 ชื่อเพจเฟซบุ๊ค “ธนพล ททท”
นายวายุ ช้อนผักแว่น อายุ 20 ปี ที่อยู่ 197 หมู่ 3 บ้านโนนระเวียง ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 194/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษโดยมิได้รับอนุญาต”
จุดที่ 16 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “69”
นายวุฒิวงศ์ เรืองเสวียด อายุ 22 ปี ที่อยู่ 232 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 195/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษโดยมิได้รับอนุญาต”
จุดที่ 17 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “น้ำแข็งที่วิเศษ ทำให้คนบินได้ hishop24”
นายอภิชัย มุ่งมาไพรี อายุ 26 ปี ที่อยู่ 203 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 196/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษ”
จุดที่ 18 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “LV Rolex”
น.ส.รัษฎาภรณ์ ทาบทอง อายุ 22 ปี ที่อยู่ 65/63 หมู่ 4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 205/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษฯ”
จุดที่ 19 – 20 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “น้องออย”
น.ส.ขวัญตา ธนาสารสุทธิภรณ์ อายุ 38 ปี , น.ส.กรวรินธร อยู่เย็น อายุ 40 ปี
ที่อยู่ 5/11 หมู่ 9 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 198,199/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณาและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 21 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “ร้านนมเย็น/Hicool รังสิต(อยู่ ตจว.)”
น.ส.ฐิติฐาปกรณ์ รัตนโสภณ อายุ 31 ปี ที่อยู่ อยู่รวยคอนโด นวมินทร์ 135 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมายจับ ศาลอาญา ที่ ยล 81/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มีและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 22 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “ร้านนมเย็น/Hicool รังสิต(อยู่ ตจว.)”
นายวัฒนา โคบาล อายุ 35 ปี ที่อยู่ The Great Resident 14 หมู่ 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จว.ขอนแก่น
หมายจับ ศาลอาญา ที่ ยล 80/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มีและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 23-24 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “วัยรุ่น ท่าขี้เหล็ก”
นายธนกร สุนทรชัย อายุ 23 ปี ที่อยู่ 99/30 หมู่บ้านอู่ทองเพลส 4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 200,201/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มีและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 25 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “DarkZone2”
นายพัทธดนย์ แก้วอินทร์ อายุ 28 ปี
ที่อยู่ 301 (ห้องเลขที่ 7) ถ.ท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ ฯ
ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่ม จำนวน 6 ราย
นายณัฐวุฒิ สระพัง อายุ 28 ปี ที่อยู่ 49/39 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
นายธนโชค จันต๊ะ อายุ 36 ปี ที่อยู่ 1 ซ.พระราม 2 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
นายกฤตนัน สุนทรชัย อายุ 22 ปี ที่อยู่ 43 หมู่ 3 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
นายชยพล มาคะสิระ อายุ 23 ปี ที่อยู่ 116/2 หมู่ 4 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
นายทรงกล สระทองหน อายุ 30 ปี ที่อยู่ 78/175 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
น.ส.ศิริพร แก้วจินดา อายุ 25 ปี ที่อยู่ 148/2 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ตรวจยึดของกลางยาเสพติด
2.1 ยาบ้า จำนวน 4,789 เม็ด
2.2 ไอซ์ น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม
2.3 น้ำมันกัญชา จำนวน 600 ขวด
2.4 กัญชา น้ำหนัก 4.139 กิโลกรัม
2.5 เอ็กซ์ตาซี จำนวน 2 เม็ด
2.6 เคตามีน น้ำหนัก 20.3 กรัม
2.7 โคเคน น้ำหนัก 9 กรัม
2.8 อาวุธปืน จำนวน 2 กระบอก
2.9 กระสุนปืน จำนวน 16 นัด
ตรวจยึดทรัพย์สิน
3.1 รถยนต์ จำนวน 2 คัน
3.2 ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 3 บาท
3.3 โทรศัพท์มือถือ จำนวน 9 เครื่อง
3.4 บัญชีเงินฝาก จำนวน 8 เล่ม
3.5 เงินสด จำนวน 400,063 บาท
รวมมูลค่ายาเสพติดและทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านบาท
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
การปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผน สยบไพรี 63/10
“ขบวนการค้ายาเสพติดผ่านสังคมออนไลน์ทั่วประเทศ
ฉวยโอกาสช่วงวิกฤตโควิด 19”
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะการซื้อขาย
ยาเสพติดผ่านสังคมออนไลน์ ทั้งซื้อขายผ่านเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และระบบไลน์ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามแหล่งชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและชุมชนที่เชื่อว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและพื้นที่ล่อแหลม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.,พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์
รอง ผบ.ตร.(ปป),พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขานุการ
กอ.รมน.,พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.ศป.ปส.ทภ.3,พล.ท.ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ 1 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.,พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รรท.เลขาธิการ ปปง. และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้รับบัญชานำข้อสั่งการนำสู่การปฏิบัติ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก.ปส.1,
พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ปส.2, พล.ต.ต.วัชระ ทิพย์มงคล ผบก.ปส.3, พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ นาวิน ผบก.ปส.4, พล.ต.ต.บัณฑิต ทิศาภาค ผบก.สกส.,พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม ผบก.อก.บช.ปส.,
พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ขส. และ พล.ต.ต.หญิงวนิดา หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจำ บช.ปส.
ตำรวจภูธรภาค 1 โดย พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ
รอง ผบช.ภ.1 และ พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผบก.ภ.จว.อยุธยา
กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดย พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ผบก.ทล., พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รอง ผบก.ทล. และ พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล ผกก.1 บก.ทล.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน., พล.ต.วิริยะ ศรีบัวชุม รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน., พ.อ.ปกรณ์ ธรรมโชติ, พ.อ.นิคม ชุมภู ฝขว.ศปก.ทบ.
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.,
พล.ต.จตุรพร สุนทรนนท์ ผอ.สปข.ศรภ., พล.ต.ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผอ.ศอ.ปส.สน.บก.ทท.และ พ.อ.อภิชาติ ชูเกียรติตกุล ผอ.กอง 12
สำนักงาน ป.ป.ส. โดย พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รอง เลขาธิการ ป.ป.ส., นายบัญชา โทสมัย
ผอ.สำนักปราบปรามยาเสพติด, นายปฤณ เมฆานันท์ ผอ.ปป.6, นายธีราวุฒิ บุนนาค ผอ.ปป.1
และ นายฤทธิ์ศรี โชติกเสถียร ผอ.ปป.2
สำนักงาน ปปง. โดย นายเทพสุ บวรโชติดารา ผอ.กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง. ,
นายกมลสิษฐ์ วงค์บุตรน้อย ผอ.กองคดี 2 และ นายรณชัย เกิดมณี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ
ภก.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ร่วมกันอำนวยการสืบสวนเร่งรัดผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล โดยมีพฤติการณ์แห่งคดี ดังนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาด
ในวงกว้าง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อช่วยในการชะลอการระบาด โดยควบคุมการเดินทางและการออกนอกเคหสถานของประชาชน การกำหนดระยะห่างทางสังคม และกำหนดให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทำงานที่บ้าน ถือเป็นมาตรฐานใหม่ทำให้ประชาชนหันมาพึ่งพาการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
แม้จะเกิดสถานการณ์โรคระบาดและรัฐบาลกำหนดมาตรการควบคุมดังกล่าวข้างต้น แต่การค้ายาเสพติดไม่ได้ลดลง โดยกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้ฉกฉวยโอกาสและปรับเปลี่ยนวิธีการค้ายาเสพติดให้สอดคล้องกับพฤติการณ์การใช้ชีวิตของประชาชน โดยเน้นการติดต่อซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ทั้งทางทวิตเตอร์ ไลน์ และเฟชบุ๊ก ควบคู่กับการส่งมอบยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์
ระบบโลจิสติกส์ ของทั้งภาครัฐภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการกระจายยาเสพติดแบบรายย่อยมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นกลุ่มผู้เสพใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ในการชักชวน ติดต่อสื่อสารเพื่อรวมตัวมั่วสุมเสพยาเสพติด ทำให้การติดตามตรวจสอบได้ยากขึ้น อีกทั้งกลุ่มผู้ลักลอบค้ายาเสพติดยังใช้เป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ใช้เป็นแหล่งกระจายยาเสพติดสู่กลุ่มผู้เสพได้ง่าย
จึงเป็นที่มาของการเปิดปฏิบัติการสยบไพรี 63/10“ขบวนการค้ายาเสพติดผ่านสังคมออนไลน์ทั่วประเทศ ฉวยโอกาสช่วงวิกฤตโควิด 19” ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้างต้น
ได้ทำการสนธิกำลังเข้าจับกุม ตรวจค้น ยึดทรัพย์ ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ปรากฏผลการปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้
จับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 28 ราย ดังนี้
จุดที่ 1 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “MAY”
น.ส.พันพัสสา คล้ายคลึง อายุ 19 ปี ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พิษณุโลก
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 204/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”
จุดที่ 2 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “ไฮ คนส่งน้ำแข็ง High-cool”
นายชัยวัฒน์ มีสุข อายุ 21 ปี ที่อยู่ 139 ม.12 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 183/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณาและจำหน่ายยาเสพติดโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”
จุดที่ 3 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “ร้านน้ำแข็ง #ไฮ Hicool & Ecushop”
นายธนศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ อายุ 32 ปี ที่อยู่ 16/8 ม.7 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จว.สระบุรี
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 184/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มียาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 4 – 5 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “เภสัชกรเม็ดเมาทุกชนิด225”
นายวันปิยะ วิเศษสังข์ อายุ 21 ปี ที่อยู่ 104/33 ม.6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 185/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาต”
จุดที่ 6 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “Disney Land”
น.ส.รัตนวรรณ ดวงชา อายุ 36 ปี ที่อยู่ 79 หมู่ 5 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 186,187/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณาและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 7 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “ขายเคตามีน”
น.ส.ดารา กฤษดาเรืองโรจน์ อายุ 18 ปี และ นายสมาร์ท สุทธาคง อายุ 18 ปี
ที่อยู่ ห้อง E827 พาร์คเอ็กโซ่ คอนโดมิเนียม ซ.นวมินทร์ 74 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 188,189/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณาและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 8 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “น้ำแข็งใส”
น.ส.อิสรีย์ ไผ่สุวัฒน์ อายุ 42 ปี และ นายพสิฐชัย ไผ่สุวัฒน์ อายุ 36 ปี
ที่อยู่ 88/234 ชั้น 17 อาคาร A เดอะ โพรดิจี้ คอนโด บางแค กรุงเทพมหานคร
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 190,191/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณาและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 9 ชื่อเพจ facebook “สุขขา อยู่หนใด”
นายวัชรพล ขวัญแก้ว อายุ 21 ปี ที่อยู่ 186/18 ลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 192/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มีและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 10-13 ชื่อ LINE : Leanner_24shopvip(C-D)
นายเกาะเพชร จุฬารักษ์ อายุ 28 ปี ที่อยู่ ร้านยาหวานขม 431 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวง/เขตบางพลัด กทม.
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 206/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มีและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 15 ชื่อเพจเฟซบุ๊ค “ธนพล ททท”
นายวายุ ช้อนผักแว่น อายุ 20 ปี ที่อยู่ 197 หมู่ 3 บ้านโนนระเวียง ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จว.นครราชสีมา
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 194/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษโดยมิได้รับอนุญาต”
จุดที่ 16 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “69”
นายวุฒิวงศ์ เรืองเสวียด อายุ 22 ปี ที่อยู่ 232 หมู่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 195/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษโดยมิได้รับอนุญาต”
จุดที่ 17 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “น้ำแข็งที่วิเศษ ทำให้คนบินได้ hishop24”
นายอภิชัย มุ่งมาไพรี อายุ 26 ปี ที่อยู่ 203 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 196/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษ”
จุดที่ 18 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “LV Rolex”
น.ส.รัษฎาภรณ์ ทาบทอง อายุ 22 ปี ที่อยู่ 65/63 หมู่ 4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 205/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณายาเสพติดให้โทษฯ”
จุดที่ 19 – 20 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “น้องออย”
น.ส.ขวัญตา ธนาสารสุทธิภรณ์ อายุ 38 ปี , น.ส.กรวรินธร อยู่เย็น อายุ 40 ปี
ที่อยู่ 5/11 หมู่ 9 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 198,199/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “โฆษณาและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 21 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “ร้านนมเย็น/Hicool รังสิต(อยู่ ตจว.)”
น.ส.ฐิติฐาปกรณ์ รัตนโสภณ อายุ 31 ปี ที่อยู่ อยู่รวยคอนโด นวมินทร์ 135 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมายจับ ศาลอาญา ที่ ยล 81/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มีและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 22 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “ร้านนมเย็น/Hicool รังสิต(อยู่ ตจว.)”
นายวัฒนา โคบาล อายุ 35 ปี ที่อยู่ The Great Resident 14 หมู่ 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จว.ขอนแก่น
หมายจับ ศาลอาญา ที่ ยล 80/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มีและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 23-24 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “วัยรุ่น ท่าขี้เหล็ก”
นายธนกร สุนทรชัย อายุ 23 ปี ที่อยู่ 99/30 หมู่บ้านอู่ทองเพลส 4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จว.ปทุมธานี
หมายจับ ศาลอาญา ที่ 200,201/2563 ลง 12 พ.ค.63 ข้อหา “มีและจำหน่ายยาเสพติดฯ”
จุดที่ 25 ชื่อเพจ ทวิตเตอร์ “DarkZone2”
นายพัทธดนย์ แก้วอินทร์ อายุ 28 ปี
ที่อยู่ 301 (ห้องเลขที่ 7) ถ.ท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ ฯ
ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่ม จำนวน 6 ราย
นายณัฐวุฒิ สระพัง อายุ 28 ปี ที่อยู่ 49/39 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
นายธนโชค จันต๊ะ อายุ 36 ปี ที่อยู่ 1 ซ.พระราม 2 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
นายกฤตนัน สุนทรชัย อายุ 22 ปี ที่อยู่ 43 หมู่ 3 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
นายชยพล มาคะสิระ อายุ 23 ปี ที่อยู่ 116/2 หมู่ 4 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
นายทรงกล สระทองหน อายุ 30 ปี ที่อยู่ 78/175 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
น.ส.ศิริพร แก้วจินดา อายุ 25 ปี ที่อยู่ 148/2 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ตรวจยึดของกลางยาเสพติด
2.1 ยาบ้า จำนวน 4,789 เม็ด
2.2 ไอซ์ น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม
2.3 น้ำมันกัญชา จำนวน 600 ขวด
2.4 กัญชา น้ำหนัก 4.139 กิโลกรัม
2.5 เอ็กซ์ตาซี จำนวน 2 เม็ด
2.6 เคตามีน น้ำหนัก 20.3 กรัม
2.7 โคเคน น้ำหนัก 9 กรัม
2.8 อาวุธปืน จำนวน 2 กระบอก
2.9 กระสุนปืน จำนวน 16 นัด
ตรวจยึดทรัพย์สิน
3.1 รถยนต์ จำนวน 2 คัน
3.2 ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 3 บาท
3.3 โทรศัพท์มือถือ จำนวน 9 เครื่อง
3.4 บัญชีเงินฝาก จำนวน 8 เล่ม
3.5 เงินสด จำนวน 400,063 บาท
รวมมูลค่ายาเสพติดและทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านบาท
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed