#C Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – สสจ.คัดกรองสนามบิน 58 คน 18 นาที เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนะกรอกประวัติผ่านApp line

นครพนม – สสจ.คัดกรองสนามบิน 58 คน 18 นาที เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนะกรอกประวัติผ่านApp line

นครพนม สสจ. คัดกรองสนามบิน 58 คน 18 นาที
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนะกรอกประวัติผ่าน App Line
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.20 น. ที่ท่าอากาศยานนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และทีมงานบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรท่าอากาศยานนครพนมและเจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชีย ตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า วันที่ 15 ของการเปิดให้บริการสายการบิน เครื่องบินลงสู่สนาม เวลา 09.03 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 58 คน ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line จำนวน 4 คน กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม 54 คน ใช้เวลาดำเนินการ 18 นาที ผลการประเมิน ไม่มีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) อารการปกติทุกคน ไม่บันทึกข้อมูล/บันทึกไม่สมบุรณ์ 16 คน ด้วยเหตุผลไม่สะดวกในการบันทึกข้อมูลผ่าน App Line โดยหลังปฏิบัติการตรวจคัดกรองทีมงานสาธารณสุขได้มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุภาพในครั้งต่อไป
จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่จะเดินทางโดยสายการบินมาจังหวัดนครพนม ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line ตาม QR-code ย้ำต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือกรอกแบบฟอร์มก่อนขึ้นเครื่องหรือขณะอยู่บนเครื่อง พร้อมเตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะทำให้การคัดกรองสะดวกและรวดเร็วขึ้น
เวลา 09.00 น. นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมขนส่งจังหวัดนครพนม ร่วมปล่อยตัวผู้กักตัวเพื่อสังเกตอาการครบกำหนด 1 คน กลับบ้านนำส่งโดยรถตู้ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม ณ พื้นที่กักกันรูคระดับจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้ยางพารา ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and. Treatment Team; MCATT) ได้ลงประเมินสุขภาพจิต จำนวน 4 ราย ผลการประเมินพบมีอาการเครียดเล็กน้อย 2 ราย เครียดปานกลาง 2 ราย พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขต่อไป
ภาพ/ข่าว สสจ. เทพพนม รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *