#Cop Hero Thailand Magazine สสจ. คัดกรองสนามบิน 70 คน 25 นาที แนะกรอกประวัติผ่าน App line เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

สสจ. คัดกรองสนามบิน 70 คน 25 นาที แนะกรอกประวัติผ่าน App line เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

“สสจ.นครพนม” คัดกรองสนามบิน 70 คน 25 นาที
แนะกรอกประวัติผ่าน App Line เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.20 น. ที่ท่าอากาศยานนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และทีมงานบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอทุเทน ท่าอากาศยานนครพนมและเจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชีย ตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า วันที่ 17 ของการเปิดให้บริการสายการบิน เครื่องบินลงสู่สนาม เวลา 08.53 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 70 คน ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line จำนวน 4 คน กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม 66 คน ใช้เวลาปฏิบัติการตั้งแต่จุดแรกจนเสร็จสิ้น 25 นาที ผลการประเมิน ไม่มีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) อาการปกติทุกคน

ทั้งนี้ หลังปฏิบัติการตรวจคัดกรองทีมงานสาธารณสุขได้มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุภาพในครั้งต่อไป จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่จะเดินทางโดยสายการบินมาจังหวัดนครพนม ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line ตาม QR-code ย้ำต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือกรอกแบบฟอร์มก่อนขึ้นเครื่องหรือขณะอยู่บนเครื่อง พร้อมเตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะทำให้การคัดกรองสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ภาพ/ข่าว สสจ.

#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *