#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – “นพ.จิณณพิภัทร”นำทีมคัดกรองสนามบิน ต้อนรับ ขรก.ใหม่พรุ่งนี้ปฐมนิเทศผ่าน Cisco Webex

นครพนม – “นพ.จิณณพิภัทร”นำทีมคัดกรองสนามบิน ต้อนรับ ขรก.ใหม่พรุ่งนี้ปฐมนิเทศผ่าน Cisco Webex

นครพนม“นพ.จิณณพิภัทร” นำทีมคัดกรองสนามบิน
ต้อนรับ ขรก.ใหม่ พรุ่งนี้ปฐมนิเทศผ่าน Cisco Webex
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.39 น. ที่ท่าอากาศยานนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และทีมงานบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน ท่าอากาศยานนครพนมและเจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชีย ตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า วันที่ 18 ของการเปิดให้บริการสายการบิน โดยเที่ยวบิน FD-3398 สู่สนาม เวลา 09.00 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 80 คน ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line จำนวน 13 คน กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม 64 คน ใช้เวลาดำเนินการ 20 นาที ผลการประเมิน ไม่มีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) อาการปกติทุกคน ไม่บันทึกข้อมูล/บันทึกไม่สมบูรณ์ 8 คน ด้วยเหตุผลไม่สะดวกในการบันทึกข้อมูลผ่าน App Line หรือกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ และมีเวลาในกรอกน้อย โดยหลังปฏิบัติการตรวจคัดกรองทีมงานสาธารณสุขได้มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่จะเดินทางโดยสายการบินมาจังหวัดนครพนม ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line ตาม QR-code ย้ำต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือกรอกแบบฟอร์มก่อนขึ้นเครื่องหรือขณะอยู่บนเครื่อง พร้อมเตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะทำให้การคัดกรองสะดวกและรวดเร็วขึ้น
สำหรับเที่ยวบิน FD-3398 ในวันนี้ มีข้าราชการสาธารณสุขบรรจุใหม่ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ร่วมเดินทางมาเพื่อรายงานตัวเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 22 คน โดยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมทีมงานได้ร่วมอำนวยความสะดวกและให้ต้อนรับ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าสู่มาตรการ Local Quarantine รวม 14 วัน โดยจะมีพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ผ่านระบบ Cisco Webex ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) มีข้าราชการสาธารณสุขบรรจุเข้ารับการบรรจุใหม่ รวม 32 คน โดยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
อนึ่ง การอบรมปฐมนิเทศฯ มีกำหนดระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2563 โดยวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 หลังพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะบรรยายพิเศษ “นโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2563 ภายใต้ภาวะวิกฤติ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ต่อด้วยนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม บรรยายเรื่อง “เรียนรู้ สู้โควิด 2019 และสิ่งที่น่าจดจำ” และภาคบ่ายเป็นเรื่องการบริหารจัดการระบบยา วินัย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ โดยวิทยากร
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
ภาพข่าว : ปัญญา สสจ.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed