#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – สสจ.ปฐมนิเทศ ขรก.ใหม่ “นพ.จิณณพิภัชร” ให้หลักคิดการเป็นข้าราชการที่ดี

นครพนม – สสจ.ปฐมนิเทศ ขรก.ใหม่ “นพ.จิณณพิภัชร” ให้หลักคิดการเป็นข้าราชการที่ดี

นครพนม“สสจ. ปฐมนิเทศ ขรก.ใหม่
“นพ.จิณณพิภัทร” ให้หลักคิดการเป็นข้าราชการที่ดี
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีฯ มีข้าราชการสาธารณสุขบรรจุเข้ารับการบรรจุใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบ Cisco Webex จำนวน 34 คน ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
หลังพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม บรรยายพิเศษ “นโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2563 ภายใต้ภาวะวิกฤติ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยได้ให้ข้อคิดในการเป็นข้าราชการที่ดี และหลักปฏิบัติในการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล และ เวลา 10.15 น. นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม บรรยายเรื่อง “เรียนรู้ สู้โควิด 2019 และสิ่งที่น่าจดจำ” และภาคบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการระบบยา วินัย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ โดยวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
อนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการอบรมปฐมนิเทศฯ มีกำหนดระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2563 ” เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cisco Webex มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดนครพนม ได้รับองค์ความรู้ด้านนโยบาย บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์ และความก้าวหน้า รวมถึงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดนครพนม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการดูแล รักษาพยาบาล และให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน เป็นการพัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *