#Cop Hero Thailand Magazine พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. จัดพิธีรับมอบสิ่งของ และปล่อยแถวมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพตามโครงการมอบสิ่งของแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

ผบช.น.จัดพิธีรับมอบสิ่งของ และปล่อยแถวมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพตามโครงการมอบสิ่งของแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
พิธีรับ-มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ และปล่อยแถวโครงการคาราวาน
มอบสิ่งของแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ กองบังคับการตำรวจจราจร
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่(20 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.,
พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร., คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิต
และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รอง ผบก.จร.,
ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีรับ-มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทำให้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน
การเลิกจ้าง และบางส่วนมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รัฐบาลภายใต้การนำ
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศไทย
สามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้โดยเร็วและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ตระหนักถึง
นโยบายสำคัญดังกล่าวของรัฐบาล โดยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อน
ซึ่งบางส่วนขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค จึงได้ริเริ่มโครงการ “รับอาหารฟรีครับ
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ขึ้น โดยสั่งการให้ตำรวจทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการตั้งเป็นโรงทานในพื้นที่เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้โดยง่าย
เพื่อแจกจ่าย อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน การขับเคลื่อนโครงการนั้น
ทุกหน่วยจะไปสานต่อโครงการในพื้นที่ของตนเอง โดยแสวงหาความร่วมมือกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมตามกำลังศรัทธา และดำเนินการในลักษณะต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไป และกำชับการดำเนินการแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจะต้องดำเนินการโดยเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เช่น มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม การตรวจวัดไข้ การบริการล้างมือโดยแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ดังนั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ซึ่งได้รับการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 600 ชุด ในการนี้ จึงได้มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจจราจร จัดกำลังพลในการบรรจุสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดำเนินการตามโครงการ
มอบสิ่งของแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ณ ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนปลูกจิต ชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยกำหนด
ให้มีพิธีรับ-ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ นำโดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.,
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร., ผู้แทนจากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนปลูกจิต ชุมชนบ่อนไก่ ซึ่งมีผู้แทน
จากสี่ชุมชนมารับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ชุมชนละ 20 คน รวม 80 คน และนำถุงยังชีพ
ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 30 หลังคาเรือน เพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เป็นกรณีพิเศษ 3 หลังคาเรือน
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
พิธีรับ-มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ และปล่อยแถวโครงการคาราวาน
มอบสิ่งของแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ กองบังคับการตำรวจจราจร
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่(20 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.,
พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร., คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิต
และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รอง ผบก.จร.,
ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีรับ-มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทำให้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน
การเลิกจ้าง และบางส่วนมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รัฐบาลภายใต้การนำ
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศไทย
สามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้โดยเร็วและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ตระหนักถึง
นโยบายสำคัญดังกล่าวของรัฐบาล โดยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อน
ซึ่งบางส่วนขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค จึงได้ริเริ่มโครงการ “รับอาหารฟรีครับ
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ขึ้น โดยสั่งการให้ตำรวจทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการตั้งเป็นโรงทานในพื้นที่เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้โดยง่าย
เพื่อแจกจ่าย อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน การขับเคลื่อนโครงการนั้น
ทุกหน่วยจะไปสานต่อโครงการในพื้นที่ของตนเอง โดยแสวงหาความร่วมมือกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมตามกำลังศรัทธา และดำเนินการในลักษณะต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไป และกำชับการดำเนินการแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจะต้องดำเนินการโดยเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เช่น มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม การตรวจวัดไข้ การบริการล้างมือโดยแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ดังนั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ซึ่งได้รับการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 600 ชุด ในการนี้ จึงได้มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจจราจร จัดกำลังพลในการบรรจุสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดำเนินการตามโครงการ
มอบสิ่งของแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ณ ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนปลูกจิต ชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยกำหนด
ให้มีพิธีรับ-ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ นำโดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.,
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร., ผู้แทนจากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนปลูกจิต ชุมชนบ่อนไก่ ซึ่งมีผู้แทน
จากสี่ชุมชนมารับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ชุมชนละ 20 คน รวม 80 คน และนำถุงยังชีพ
ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 30 หลังคาเรือน เพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เป็นกรณีพิเศษ 3 หลังคาเรือน
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
พิธีรับ-มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ และปล่อยแถวโครงการคาราวาน
มอบสิ่งของแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19
ณ กองบังคับการตำรวจจราจร
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่(20 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.,
พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร., คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิต
และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รอง ผบก.จร.,
ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีรับ-มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทำให้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน
การเลิกจ้าง และบางส่วนมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รัฐบาลภายใต้การนำ
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศไทย
สามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้โดยเร็วและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ตระหนักถึง
นโยบายสำคัญดังกล่าวของรัฐบาล โดยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อน
ซึ่งบางส่วนขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค จึงได้ริเริ่มโครงการ “รับอาหารฟรีครับ
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ขึ้น โดยสั่งการให้ตำรวจทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการตั้งเป็นโรงทานในพื้นที่เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้โดยง่าย
เพื่อแจกจ่าย อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน การขับเคลื่อนโครงการนั้น
ทุกหน่วยจะไปสานต่อโครงการในพื้นที่ของตนเอง โดยแสวงหาความร่วมมือกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมตามกำลังศรัทธา และดำเนินการในลักษณะต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไป และกำชับการดำเนินการแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจะต้องดำเนินการโดยเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เช่น มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม การตรวจวัดไข้ การบริการล้างมือโดยแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ดังนั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ซึ่งได้รับการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 600 ชุด ในการนี้ จึงได้มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจจราจร จัดกำลังพลในการบรรจุสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดำเนินการตามโครงการ
มอบสิ่งของแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
ณ ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนปลูกจิต ชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยกำหนด
ให้มีพิธีรับ-ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ นำโดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.,
พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร., ผู้แทนจากบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนปลูกจิต ชุมชนบ่อนไก่ ซึ่งมีผู้แทน
จากสี่ชุมชนมารับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ชุมชนละ 20 คน รวม 80 คน และนำถุงยังชีพ
ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 30 หลังคาเรือน เพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เป็นกรณีพิเศษ 3 หลังคาเรือน

Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed