#Cop Hero Thailand Magazine “พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ ๑ แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญของกลางรถยนต์และยาเสพติดยาบ้า,ยาไอซ์ มูลค่าทรัพย์ประมาณ ๒๐ กว่าล้านบาท”

ผบช.ภ ๑ แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ของกลางมูลค่าทรัพย์สินประมาณ ๒๐ กว่าล้านบาท

แถลงผลการระดมกวาดล้างยาเสพติดรายสำคัญของกลาง รถยนต์,รถจักรยานยนต์,ยาเสพติดยาบ้า,ยาไอซ์,อาวุธปืนพร้อมลูกกระสุน
ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงศ์ ตำรวจภูธรภาค ๑
วันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติต
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี ๒๕๖๓ โดยมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทุกหน่วยงาน ตำเนินการบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม ได้มีบัญชาให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินตา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ
ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลดำรวจโท
วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งซาติ
ตำรวจภูธรภาค ๑ ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑/ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค ๑ และพลตำรวจตรี นพดล ศรสำราญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑/รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภค ๑ ได้สั่งการให้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัด
ตำรวจภูธภาค ๑/ผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำวจภูธภาค ๑ บูรณาการกำลังร่วมกับ
สำนักงานคุณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๑ ภายใต้การอำนวยการ ของ นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒพศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑
นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยกรกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พันตำรวจเอก อุทิศ จันทะศรี ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เปิดแผนยุทธการ “ปฏิบัติการ Task Force”พร้อมกันในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๑
ห้วงระหว่างวันที่ ๑๔-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดมีการพัฒนาทั้งรูปแบบ
และวิธีการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการถูกจับกุมจากเจ้าหน้ที่รัฐ ขบวนการค้ายาเสพติด
จึงมีการแบ่งหน้ที่กันทำงานเป็นระบบและเครือข่าย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการที่จะปราบปรามให้สิ้นซาก ถึงแม้ต่อมาจะมีกฎหมายกำหนดโทษผู้กระทำความผิดในข้อหา สนับสนุน และสมคบ ก็เป็นการยากที่จะ
รวบรวมพยานหลัฐานในการที่จะให้ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิตเหล่านี้
การบรูณการกำลังร่วมกันปฏิบัติการ Task Force ห้วงระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผลการปฏิบัติ ดังนี้
๑.ผลการจับกุมทั้งสิ้น ๕๗๑ ราย ผู้ต้องหา ๖๐๒ คน
๑.๑ ผลิต จำนวน ๓๖ ราย ๕๕ คน
๑.๒ จำหน่าย จำนวน ๑๔ ราย ๑๖ คน
๑.๓ ครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน ๑๕๙ ราย ๑๖๕ คน
๑.๔ ครอบครอง จำนวน ๑๔๒ ราย ๑๔๖ คน
๑.๕ เสพ จำนวน ๒๒๐ ราย ๒๒๐ คน
๑.๖ สมคบ จำนวน ๑๔ ราย ๑๔ คน
๑.๗ สมัครใจบำบัด จำนวน ๗ คน
๑.๘ หมายจับยาเสพติด จำนวน ๔๕ หมาย
๒. ของกลางยาเสพติด
๒.๑ ยาบ้า จำนวน ๔๐,๔๖๐ เม็ด
๒.๒ ยาไอซ์ จำนวน ๒.๘๖๓.๒๒ กีโลกรัม
๒.๓ กัญชา จำนวน ๒,๔๘๖.๗๓ กิโลกรัม
๒.๔ พืชกระท่อม จำนวน ๖๓๔ ใบ ๑๘๒.๒๐๖ กิโลกรัม
๒.๕ เคตามีน จำนวน ๓.๖๒ กรัม
๓. ของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
๓.๑ อาวุธปืน จำนวน ๘ กระบอก
๓.๒ กระสุนปืน จำนวน ๖๔ นัด
๔. ตรวจยึดทรัพย์ : รวมมูลค่าทรัพย์สิน ๒๐,๗๙๙.๐๙๙ บาท
๔.๑ เงินสด/ในบัญชี ๙๐,๐๐๐ บาท
๔.๒ บ้านพร้อมที่ดิน ๓ หลัง ที่ดิน ๓ แปลง มูลค่า ๓ ล้านบาท
๔.๓ รถยนต์ ๓๐ คัน มูลค่า ๑๕,๗๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๔ รถจักรยานยนต์ ๓๓ คัน มูลค่า ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท
๔.๕ ทองรูปพรรณ จำนวน – บท มูลค่า ๔๕,๐๐๐ บาท
๔.๖ ทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่า ๑๖๔,๐๙๙ บาท
โดยเป็นการปฏิษัติการปราบปรามเครืข่ายยาเสพติดสำคัญ (Task Force ) ดังนี้
๑. จับกุมผู้ต้องหา จำนวน ๓๕ เครือข่าย ๓๓ ราย ๔๐ คน
๒. จับกุมผู้ต้องหาในคตีสมคบ/สนับสนุน จำนวน ๑๔ ราย ๑๔ คน
๓. ตรวจยืดอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕๐ ราย ๕๖ คน มูลค่า ๒o,๗๙๙,๐๙๙ บาท
ตำรวจภูธรภาค ๑
#กัณฑ์อเนก บก.Cop Hero Thailand ภาพข่าว:รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *