#Cop Hero Thailand Magazine อยุธยา – คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

อยุธยา – คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภค บริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

อยุธยา – คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนกว่า 219 ชุด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน และร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ จำนวน 219 ชุด
พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร กล่าวว่า ในยามบ้านเมืองประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนยากลำบาก ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ โรงทาน เพื่อบริการประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่ในเขตบริการของวัด สำหรับวัดพนัญเชิงฯ มีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ที่ได้มาแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ เป็นการช่วยกันให้สังคมของเราพอจะมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ผู้เหลือจุนเจือผู้ขาด คือการให้ทาน ที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณา คือการที่เราทนเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้ ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นับว่าเป็นความดีงามที่มีอยู่ในสายเลือดของคนไทยมาแต่โบราณกาล จะหาไม่ได้ง่ายในชนชาติอื่นๆบนโลกใบนี้ จึงสมควรที่เราท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาความดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป สังคมไทยก็จะมีความสุขร่มเย็นได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดชา อุ่นขาว Cop Hero Thailand Magazine รายงานจากอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed