#Cop Hero Thailand Magazine บุรีรัมย์ – พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ผบ.ฉก.ทพ. 26 ดำเนินการ kick off โครงการหน่วยทหารรับซื้อผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 สนองตอบต่อนโยบายกองทัพบกในช่วงวิกฤต โควิด-19

บุรีรัมย์ – พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ผบ.ฉก.ทพ. 26 ดำเนินการ kick off โครงการหน่วยทหารรับซื้อผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 สนองตอบต่อนโยบายกองทัพบกในช่วงวิกฤต โควิด-19

บุรีรัมย์ พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ผบ.ฉก.ทพ.26 ดำเนินการ kick off โครงการหน่วยทหารรับซื้อผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 สนองตอบต่อนโยบายกองทัพบก ในช่วงวิกฤติโควิด-19
__ ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) สนองตอบต่อนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก สนับสนุนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่กำลังจะออกในช่วงนี้ ตามศักยภาพของหน่วย จากเกษตรกรในพื้นที่ใกล้ที่ตั้งของหน่วย เพื่อเป็นการเร่งช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรรับซื้อสินค้าเกษตร โดยกองพลทหารราบที่ 6/กองกำลังสุรนารี และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ฉก.ทพ.26) ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรใน จ. บุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมจัดงาน kick off ร่วมกัน ในห้วงที่ผ่านมา และหน่วยได้ดำเนินการ“โครงการหน่วยทหารรับซื้อผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 ” และได้ลงพื้นที่ชุมชนรอบพื้นที่ของหน่วย จัดซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการฯ โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ลงพื้นที่ถนนสินค้าเกษตรของเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่น ให้การสนับสนุนซื้อผัก ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและชุมชน ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรง ซึ่งนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผลผลิตของเกษตรกรที่ออกมาจำหน่ายในช่วงเวลานี้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้เกษตรกรของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อนำไปให้กำลังพลได้ประกอบเลี้ยงอาหารและจัดสรรนำไปประกอบอาหารในแต่ละวันให้กับกำลังพล โดยพืชผักผลไม้ที่ได้จัดซื้อมานั้นให้คุณค่าทางโภชนาการ สารอาหารที่ดีช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ในร่างกายให้กับกำลังพลได้มีสุขภาพที่แข็งแรง !!แถมยังอิ่มอร่อย เป็นการช่วยส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทางตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
__พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) ยังมุ่งมั่นที่จะรับซื้อพืชผัก ผลไม้โดยตรงจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น ลดการสูญเสียของผลผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มาก อยากให้การสนับสนุนรัฐบาลในการก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย โดยในห้วงที่ผ่านมาทางกองพลทหารราบที่ 6/กองกำลังสุรนารี และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ฉก.ทพ.26) ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรใน จ. บุรีรัมย์ จัดเป็นกิจกรรมจัดงาน kick off ร่วมกัน ช่วยเหลือเกษตรกรและรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ โดยมี พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ.ห้วยเสลา ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ มีผู้ร่วมพิธีฯ รวมถึงเกษตรกรที่นำสินค้าผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย และประชาชนที่เข้าร่วมในงาน จำนวน 200 คน หน่วย ฉก.ทพ.26 ยังมีความจำเป็นต้องนำพืชผักมาประกอบเป็นอาหารประจำในทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งก็จะสามารถได้รับพืชผักที่สด ..ใหม่..โดยจะมีการรวมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นำสินค้าการเกษตรมาส่งโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ฉก.ทพ.26) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยหน่วยได้นำมาประกอบเลี้ยงเพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารให้กับกำลังพลได้ดีอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำกำชับและมอบนโยบายให้หน่วยทหารทำการสนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกรโดยตรง ในพื้นที่รับผิดชอบ ท้องถิ่น ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ภาพข่าว : ไทบ้านนิวส์
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *