#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม- ด่วนมาก.! คัดกรองสนามบิน 42 คน 13 นาที สสจ.นครพนม แนะผู้เดินทางกรอกประวัติผ่าน APP LINE

นครพนม- ด่วนมาก.! คัดกรองสนามบิน 42 คน 13 นาที สสจ.นครพนม แนะผู้เดินทางกรอกประวัติผ่าน APP LINE

นครพนม ด่วนมาก.! คัดกรองสนามบิน 42 คน 13 นาที
สสจ.นครพนม แนะผู้เดินทางกรอกประวัติผ่าน App Line
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ท่าอากาศยานนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมทีมงานบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน ท่าอากาศยานนครพนมและเจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชีย ตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า วันที่ 23 ของการเปิดให้บริการสายการบิน โดยเที่ยวบิน FD-3398 สู่สนาม เวลา 09.05 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 42 คน ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line จำนวน 30 คน กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม 12 คน ใช้เวลาดำเนินการ 13 นาที ผลการประเมิน ไม่มีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) อาการปกติทุกคน บันทึกไม่สมบูรณ์ 6 คน เหตุผลผู้ไม่บันทึกผ่าน App Line เพราะไม่สะดวก และบางคนกรอกข้อมูลใน App ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูล โดยหลังปฏิบัติการตรวจคัดกรองทีมงานสาธารณสุขได้มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่จะเดินทางโดยสายการบินมาจังหวัดนครพนม ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line ตาม QR-code ย้ำต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือกรอกแบบฟอร์มก่อนขึ้นเครื่องหรือขณะอยู่บนเครื่อง พร้อมเตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะทำให้การคัดกรองสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed