#Cop Hero Thailand Magazine บุรีรัมย์ – พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่

บุรีรัมย์ – พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่

บุรีรัมย์ พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ผบ.ฉก.ทพ.26 ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมนำรถบรรทุกน้ำประปาสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งแก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สนองตอบนโยบายกองทัพบก ในช่วงวิกฤติโควิด-19
ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) สนองตอบต่อนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ให้หน่วยทหารทุกหน่วย จัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง เนื่องจากพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน้ำที่เก็บกักเก็บในแหล่งน้ำหลายแห่ง มีปริมาณน้ำระดับตำกว่าเกณฑ์โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ฉก.ทพ.26) จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ในพื้นที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โดยได้ทำการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน จำนวน 20 เที่ยว เป็นปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ 86,000 ลิตร จ่ายน้ำประชาชนจำนวน 68 หลังคาเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ได้มีน้ำไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อบริโภคและอุปโภค อย่างพอเพียง
ภาพข่าว : ไทบ้านนิวส์
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed