#Cop Hero Thailand Magazine มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจากเกษตรกรและสหกรณ์ราชบุรี และภาคีเครือข่ายเตรียมการเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัด ตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ Kick

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจากเกษตรกรและสหกรณ์ราชบุรีและภาคีเครือข่ายเตรียมการเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัด ตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ Kick

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเกษตรและสหกรณ์ราชบุรีและภาคีเครือข่าย เตรียมผลักดันเปิดศูนย์ AICระดับจังหวัด ตอบโจทย์การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ Kick off 1 มิถุนายนนี้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ เอไอซี (Agritech and Innovation Center) : AIC) โดยนายณฤทธิ์ บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานของมหาวิทยาลัยตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน สำหรับศูนย์ AIC ก่อตั้งเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร และเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด ตลอดจนผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์
ทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินโดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีและภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกร ที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญที่จะเป็นฟันเฟืองของการขับเคลื่อนเข้าสู่เการกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบายThailand 4.0 คือการประยุกต์ช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งมีเป้าหมายเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดราชบุรีที่อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและKick off เปิดพร้อมในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทั่วประเทศ
ภาพ/ข่าว -วัฒนา อ่วมเนตร
@-สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ์ บุญวงษ์
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
รายงาน.
โทร.081-627 4337

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed