#Cop Hero Thailand Magazine ป.ป.ส.แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดวิ่งมินิมาราธอน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

ป.ป.ส.แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดวิ่งมินิมาราธอน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

ป.ป.ส. แจงเลื่อนการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดวิ่งมินิมาราธอน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ปรับรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เน้นแนวทาง “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” Save Zone, No New Face
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ชี้แจงถึง การเลื่อนการจัดกิจกรรมสำคัญ “เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อฯ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งดำเนินการตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี สืบเนื่องมาจากองค์การสหประชาชาติ (UNODC) ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน จุดประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับในปีนี้กิจกรรมที่สำคัญที่ยังคงเกิดขึ้นคือการกล่าวคำปราศรัยของ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจะเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟังรับชมผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ส่วนการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจัดต่อเนื่องมาทุกปี และการจัดวิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติดซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะยุติลง ทั้งนี้จะแจ้งให้หน่วยงานภาคีและประชาชนทราบต่อไป
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า สำหรับในปี 2563 สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” Save Zone , No New Face ผ่านสื่อต่างๆ โดยงดการเดินรณรงค์หรือจัดกิจกรรมที่ต้องรวมหรือเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นในห้วงเดือนมิถุนายน ขอความร่วมมือหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดให้กับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่น ตามช่องทางที่มีและเหมาะสม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดสื่อรณรงค์ฯ และต้นแบบสื่อต่าง ๆ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ www.oncb.go.th
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า “เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี สำนักงาน ป.ป.ส. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะรวมพลังจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสำคัญกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง โดยหากพบบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งมาได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”
“พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”
Save Zone , No New Face
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
แจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *