#Cop Hero Thailand Magazine ก. แรงงาน เดินหน้าฝึกอาชีพรับแรง งานใหม่ป้อนตลาด

ก. แรงงาน เดินหน้าฝึกอาชีพรับแรง งานใหม่ป้อนตลาด

ก.แรงงาน เดินหน้าฝึกอาชีพ รับแรงงานใหม่ป้อนตลาด
ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ทุกจังหวัดลุยฝึก 1 มิถุนายน นี้ ย้ำ! ฝึกฟรีทั่วประเทศ
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการผ่อนปรนระยะที่ 2 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) อนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานออกกำลังกายบางส่วน และปรับเวลาเคอร์ฟิวโดยเริ่มเมื่อ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสลดลง และหลายจังหวัดเริ่มผ่อนคลายมาตรการและอนุญาตให้จัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งในส่วนของหน่วยงานในสังกัด กพร. ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศ จึงเริ่มประกาศรับสมัครฝึกอบรม ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน นักเรียน นักศึกษาจบใหม่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ มีระยะเวลาการฝึก 2-4 เดือน และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1-2 เดือน แล้วแต่สาขาที่ฝึกอบรม
นายธวัช กล่าวต่อไปว่า สาขาอาชีพที่เปิดฝึกอบรมนั้น ในแต่ละพื้นที่ดำเนินการฝึกแตกต่างกัน ตามความต้องการของตลาดแรงงานและเน้นสาขาอาชีพที่รองรับการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ รวมถึงการนำไปประกอบอาชีพอิสระในอนาคต เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นครศรีธรรมราช) ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรม 6 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างสีรถยนต์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ และช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ประกาศรับสมัครใน 5 สาขา ได้แก่ พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ในเขตภาคกลางมีสพร.15 พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัคร 3 สาขา ได้แก่ ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานผสมเครื่องดื่ม และช่างแต่งผมสตรี ระยะเวลาการฝึก 2 เดือน และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก
1 เดือน ผู้ที่เข้าฝึกอบรมทุกสาขาในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จะต้องเข้าฝึกในสถานประกอบกิจการ เพื่อฝึกประสบการณ์ในการทำงาน และจากสถิติที่ผ่านมาสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่จะรับผู้ที่จบการฝึกเข้าทำงานทันที
ภารกิจด้านการพัฒนาทักษะฝีมือเป็นภารกิจหลักของกพร. มีการฝึกทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นผู้สนใจเข้าฝึกอบรม สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครฝึกอบรมได้ที่ www.dsd.go.th เมนู สมัครฝึกอบรม หรือติดต่อสถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035
#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
ก.แรงงาน ขับเคลื่อนจ้างงานฟาร์มตัวอย่าง ส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระ สู้วิกฤติโควิด
กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้เป็นแหล่งจ้างงานในท้องถิ่น ประชาชนมีรายได้ เลี้ยงตนเองอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด – 19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านบ่อหวี) จังหวัดราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้สถานประกอบกิจการหลายแห่งปิดกิจการ ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ทำให้แรงงานต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงาน ขาดรายได้ และเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2563 ภายใต้กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนชื่อ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอาชีพ สร้างแรงงานและรายได้ให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นแหล่งจ้างงานในท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้จากการรับจ้างและฝึกอาชีพในฟาร์ม สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดราชบุรีมีผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 50 คน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. – 28 ก.ค.63 ระยะเวลา 60 วัน หยุดทุกวันอาทิตย์ ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะช่วยเติมเต็มตามภารกิจ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมและแนะแนวอาชีพ (การเลี้ยงหมูหลุม) ส่งเสริมและแนะแนวอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้สารเคมีทางเกษตร และแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19 หลักสูตร “หมูหลุมอินทรีย์ วิถีชุมชน” โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้มีอาชีพและมีรายได้สำหรับการดำรงชีพ ได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ เมื่อผ่านการฝึกแล้วจะได้รับวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและสามารถนำความรู้และวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือทำเป็นอาชีพเสริมหลังพ้นวิกฤติโควิด -19 ได้
สำหรับการทำ“หมูหลุม”เป็นการเลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยใช้วัสดุรองพื้นตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลัง เป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพึ่งพาตนเองในด้านการผลิตและการบริโภคขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่เหมาะสมกับทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่มีในชุมชนโดยมีเป้าหมายเชิงนโยบายอยู่ที่การพัฒนาชนบท การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การอยู่ดีกินดีของคนชนบท และสุขภาพของประชากร นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนในที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed