#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – สสจ.รายงานสถานการณ์โครง-19 “45 วันต่อเนื่องไม่พบผู้ป่วยรายใหม” ่ผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 299 คนไม่พบเชื้อฯ

นครพนม – สสจ.รายงานสถานการณ์โครง-19 “45 วันต่อเนื่องไม่พบผู้ป่วยรายใหม” ่ผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 299 คนไม่พบเชื้อฯ

นครพนม สสจ. รายงานสถานการณ์โควิด-19
‘45 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่’ ผลตรวจผู้กลับจากภูเก็ต 299 คน ไม่พบเชื้อฯ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 118/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19″ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 5,588,356 คน อาการรุนแรง 53,167 คน รักษาหายแล้ว 2,365,125 คน เสียชีวิตรวม 347,873 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 3 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,045 คน หายป่วยแล้ว 2,929 คน เสียชีวิต 57 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 59 ราย ประวัติเสี่ยง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine จากรัสเซีย 1 ราย และคูเวต 2 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,708 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 400 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 731 ราย
สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย (45 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 132 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 18 ราย (รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย) ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 82 ราย คงเหลือติดตาม 5 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 5 มิถุนายน 2563
ส่วนการติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 5,585 ราย คงเหลือติดตาม 1,449 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) สำหรับรายงานการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดจำนวน 322 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว จำนวน 299 ราย ทุกรายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือที่ต้องเก็บตัวอย่างอีก จำนวน 23 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ. เทพพนม รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *