#Cop Hero Thailand Magazine อยุธยา – นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบางปะอิน ที่ 18 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ โควิด-19

อยุธยา – นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบางปะอิน ที่ 18 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ โควิด-19

อยุธยา  – นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่งคง สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางปะอิน ที่ 8 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.00 น. นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่งคง สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางปะอิน ที่ 8 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลบ้านเลน ตำบลบางกระสั้น ตำบลเกาะเกิด ตำบลวัดยม และตำบลบ้านสร้าง
โดยการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ตำบลบ้านสร้าง พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 1 ราย จึงได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เดชา  อุ่นขาว  Cop Hero Thailand Magazine รายงานจากอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed