#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – นพ.จิณณภิพัชร นำทีมคัดกรองสนามบิน 72 คน 15 นาทีแนะนำผู้เดินทางกรอกประวัติผ่านApp Line

นครพนม- นพ.จิณณภิพัชร นำทีมคัดกรองสนามบิน 72 คน 15 นาทีแนะนำผู้เดินทางกรอกประวัติผ่านApp Line

นครพนม “นพ.จิณณพิภัทร” นำทีมคัดกรองสนามบิน
72 คน 15 นาที แนะผู้เดินทางกรอกประวัติผ่าน App Line
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ท่าอากาศยานนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมทีมงานบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร ท่าอากาศยานนครพนมและเจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชีย ตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า วันที่ 27 ของการเปิดให้บริการสายการบิน โดยเที่ยวบิน FD-3398 สู่สนาม เวลา 09.05 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 72 คน ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line จำนวน 19 คน กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม 53 คน ใช้เวลาดำเนินการ 15 นาที ผลการประเมิน ไม่มีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) อาการปกติทุกคน บันทึกไม่สมบูรณ์ 9 คน เหตุผลผู้ไม่บันทึกผ่าน App Line เพราะไม่สะดวก มีเวลาบันทึกข้อมูลน้อย และบางคนกรอกข้อมูลใน App ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูล โดยหลังปฏิบัติการตรวจคัดกรองทีมงานสาธารณสุขได้มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่จะเดินทางโดยสายการบินมาจังหวัดนครพนม ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line ตาม QR-code ย้ำต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือกรอกแบบฟอร์มก่อนขึ้นเครื่องหรือขณะอยู่บนเครื่อง พร้อมเตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะทำให้การคัดกรองสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed