#Cop Hero Thailand Magazine ป.ป.ส. ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สินเร่งรัดคดี เข้าสู่ระบบพิจารณาของศาล

ป.ป.ส. ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สินเร่งรัดคดี เข้าสู่ระบบพิจารณาของศาล

ป.ป.ส. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เร่งรัดคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรียุติธรรม
เผยห้วงตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 ยึด – อายัดแล้วกว่า 642 ล้านบาท
ขณะที่ศาลสั่งริบทรัพย์สินคดีก่อนหน้าให้ตกเป็นของกองทุน ป.ป.ส. 235 ล้านบาท
เผยกองทุน ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วกว่า 446 ล้านบาท
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน กล่าวว่า “ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีข้อสั่งการให้ ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำทุกสัปดาห์เพื่อเร่งรัดพิจารณาวินิจฉัยคดี โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ 11/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และมีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมที่ดิน กรมบังคับคดี กรมศุลกากร กรมสรรพากร และธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 80 ราย รวมมูลค่า 19,476,000 บาท ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้มีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง ยึดอายัดทรัพย์สิน 233 ราย รวมมูลค่า 60,056,000 บาท โดยคดีที่คณะกรรมการ ฯ
มีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งหมด จะได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และจัดส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาเพื่อให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กองทุน ป.ป.ส.) ต่อไป
สำหรับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) มีดังนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติดรวม 973 ราย ยึด/อายัดทรัพย์สินชั่วคราวมูลค่า 452,130,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินรวม 11 ครั้ง พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 1,257 ราย รวมมูลค่า 642,802,000 บาท ศาลได้พิจารณา คำร้องและมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของกองทุน ป.ป.ส. รวม 1,163 ราย มูลค่า 235 ล้านบาท และคณะอนุกรรมการกองทุน ป.ป.ส. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวม 446 ล้านบาท แยกเป็นด้านการป้องกัน 293 ล้านบาท ด้านการปราบปราม 44.6 ล้านบาท ด้านการบำบัดฟื้นฟู 9.6 ล้านบาท และด้านบริหารจัดการ 97.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณของแผ่นดินได้ระดับหนึ่ง
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายและเน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดลงให้ได้ ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินทุกวิถีทางที่จะให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โดยการกำกับติดตามและมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติและวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการต่อทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน และเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการขยายผลยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อตัดวงจรการเงิน ทำลายท่อน้ำเลี้ยงของนักค้ายาเสพติด โดยหากประชาชน พบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่
สายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 ตลอด 24 ชม. เพื่อเป็นเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสืบสวน ขยายผลจนสามารถนำไปสู่การจับกุมนักค้ายาเสพติดได้ในที่สุด

#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed