#Cop Hero Thailand Magazine ผอ.สทบ. เปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

ผอ.สทบ. เปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

Cop Hero Thailand Magazine
ผอ.สทบ. เปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ บอก ภูมิใจเสนอโครงการได้ดีในระดับต้นของประเทศ ด้าน “ประธานเครือข่าย กทบ.แม่ตื่น” สัญญาพร้อมดูแลป่าต้นน้ำ
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2563 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ตามโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 โดยกองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว ได้นำงบประมาณดังกล่าวมาจัดซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ในการติดตั้งกระจายไฟฟ้าให้กับกลุ่มหมู่บ้านของกองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าวพร้อมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตอาชีพตามวิถีชนเผ่าปกาเกอะญอ
โดยนายรักษ์พงษ์ กล่าวว่า ตนภูมิใจในตัวพี่น้องชาวปกาเกอะญอทุกคน ที่สามารถคิดโครงการได้ขนาดนี้
ในอนาคตเราพร้อมจะสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ ของที่นี่ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาฐานรากต้องทำที่กองทุนหมู่บ้านฯ จึงจะทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ที่ทำให้เห็นว่าการมีกองทุนหมู่บ้านฯ ทำให้พื้นที่นั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ด้านนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด กล่าวว่า ชาวบ้านชาวปกาเกอะญอที่นี่ทำการเกษตร ยังทอผ้าใช้เอง และมีการใช้ศาสตร์ของพระราชาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นี่ยังคงเป็นหมู่บ้านดั้งเดิม วิถีชีวิตของพี่น้องที่นี่ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาวปกาเกอะญอ ถือว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่จะแตกต่างจากอีกหลาย ๆ อำเภอ ดังนั้นการเรียกร้องขอสิทธิ์ต่าง ๆ ก็จะเป็นในแบบวิถี ตนในฐานะในอำเภอแม่ระมาด ได้มาเยี่ยมเยียน และเห็นความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ซึ่งส่วนไหนที่เราสามารถสนับสนุนได้ก็ยินดี อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการ สทบ. ที่เห็นความสำคัญ และมาเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องที่นี่ ซึ่งจะทำให้ได้รู้ถึงสภาพพื้นที่ของเราว่ามีความจำเป็น และต้องการที่จะพัฒนา
ขณะที่นายศักดิ์สิทธิ์ มติกวิน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับตำบลแม่ตื่น กล่าวว่า เราอยู่ในพื้นที่นี้กว่า 200 ปี และไม่มีไฟฟ้าใช้ จนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านฯ ผ่านโครงการที่เราคิด และเสนอไป ทั้งนี้ เรามีต้นทุนเรื่องน้ำอยู่แล้ว ขาดแต่งบประมาณ ซึ่งหลังจากที่เราได้รับงบประมาณแล้ว จึงทำให้เราเลือกทำโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำให้กับชาวบ้าน สำหรับโครงการนี้ เราสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนได้ทั้งหมด 52 ครัวเรือน 1 กลุ่มบ้าน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ ต.แม่ตื่น มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน เราได้เสนอโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไปทั้งหมด 9 หมู่บ้าน โครงการร้านค้ากองทุนหมู่บ้านฯ 1 หมู่บ้าน และโครงการประปาหมู่บ้านเพื่อขุมชน 1 หมู่บ้าน ยังขาดอีก 2 หมู่บ้านที่ยังไม่สมบูรณ์ ตนจะพยายามจะดูแลให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้อง ทั้งนี้ หลังจากดำเนินโครงการทำให้ความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น ไม่ว่าจะฤดูฝน หรือแล้ง เราก็มีไฟฟ้าใช้ อาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ความเป็นอยู่ก็ถือว่าดีเยี่ยม สำหรับหมู่บ้านห้วยมะพร้าวเอง มีทั้งหมด 6 กลุ่มบ้าน มีการเสนอโครงการและทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3 กลุ่มบ้าน รวม 150 ครัวเรือน มีการขยายพื้นที่โครงเพิ่มเติมจากกำไรที่ได้ แต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีจำนวนหลายครัวเรือน และเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานสำคัญ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง แต่ยังขาดงบประมาณบางส่วนในการดำเนินโครงการ
ชวลิต วิกุลชุยกิจ : ภาพข่าว
บุญจิต Cop Hero Thailnad Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed