#Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีตั้งเสาเอก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หลังใหม่

จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีตั้งเสาเอก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หลังใหม่

จ.นครพนม ประกอบพิธีตั้งเสาเอกจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังใหม่
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีตั้งเสาเอกบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ที่จะมีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนหลังเดิมที่มีการใช้มานานมากกว่า 60 ปี รวมถึงเพื่อใช้เป็นบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (อัตราใหม่)
โดยการก่อสร้างในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่มีลักษณะตัวอาคารเป็นบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 34.5 เมตร ยาว 22.5 เมตร บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จำนวน 2 หลัง เป็นบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 11.8 เมตร ยาว 10 เมตร และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม เป็นบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 9.2 เมตร ยาว 11.4 เมตร รวมทั้งสิ้น 4 หลัง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 20,400,000 บาท โดยเริ่มต้นสัญญาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดสัญญา 26 ธันวาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 240 วัน) มีสถาปนิกชำนาญการและวิศวกรโยธาชำนาญการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมเป็นผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ในสัญญาจ้าง ประกอบไปด้วย งานรื้อถอนบ้านพักพร้อมโรงจอดรถและถนน คสล.เดิม งานปรับพื้นที่ถมดินพร้อมบดอัดแน่นเสมอระดับพื้นถนน งานก่อสร้างบ้านพัก งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและจุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะ และงานปลูกหญ้านวลน้อยแบบแผ่น
ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส.
#เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed