#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – เสริมศักยภาพผู้ประกอบ ธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยรองรับวิถีชีวิตใหม่

นครพนม – เสริมศักยภาพผู้ประกอบ ธุรกิจการท่องเที่ยวสร้างมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยรองรับวิถีชีวิตใหม่

จ.นครพนม เสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยรองรับวิถีชีวิตใหม่
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ ที่จังหวัดนครพนม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนมจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก และร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Safety & Health Administration (SHA) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สามารถเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความมั่นใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาใช้บริการ กลายเป็น Nakhonphanom Standard ที่มีความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวในอนาคต
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมโดยพื้นฐานและความน่าสนใจในด้านการท่องเที่ยวแล้ว จะเป็นในเชิงประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและพี่น้องชาวอีสาน เพราะฉะนั้นในระยะนี้ทุกภาคส่วน จึงมีความพยายามที่จะเร่งสร้างมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ดีมากยิ่งขึ้น ภายใต้มาตรฐาน Nakhonphanom Standard ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค เรื่องของคุณภาพ มาตรฐาน ราคา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมือง ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก็จะทำให้พี่น้องนักท่องเที่ยวเห็นถึงความตั้งใจ เห็นศักยภาพและเดินทางมาเยือน นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนในการพัฒนาปรับปรุงส่วนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความสบายในการเข้าถึงทั้งแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนมนั้น เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้เราสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่อื่น ซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวระยะใกล้คือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน มีความปลอดภัยเหมือนกัน เริ่มเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่บ้างแล้วประมาณ 40 -50 เปอร์เซ็นต์ ของสถานการณ์ปกติ ในส่วนของงานประเพณีไหลเรือไฟทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงรอนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการผ่อนคลายด้วยว่า จะสามารถจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ได้หรือไม่

ภาพ/ ข่าว เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed