#cop Hero Thailand Magazine ป.ป.ส. เผยนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกของรัฐบาล ช่วง 6 เดือน ประเทศสมาชิกในลุ่มแม่น้ำโขง ยึดยาบ้ากว่า 261 ล้านเม็ด ไอซ์ 9 ตัน

ป.ป.ส. เผยนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกของรัฐบาล ช่วง 6 เดือน ประเทศสมาชิกในลุ่มแม่น้ำโขง ยึดยาบ้ากว่า 261 ล้านเม็ด ไอซ์ 9 ตัน

ป.ป.ส. เผยนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกของรัฐบาล ช่วง 6 เดือน ประเทศสมาชิกในลุ่มแม่น้ำโขง ยึดยาบ้ากว่า 261 ล้านเม็ด ไอซ์ 9 ตัน สารตั้งต้น 8.6 ตัน เคมีภัณฑ์อีกกว่า 495 ตัน ลิดรอนการผลิตยาบ้า 5,000 ล้านเม็ด ไอซ์เกือบ 250 ตัน
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวว่าจากนโยบายการแก้ไขปัญยาเสพติดเชิงรุกของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำไปสู่การปฏิบัติและริเริ่มการเสนอแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ต่อที่ประชุม 6 ประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย จีน เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งปฏิบัติการได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลา 6 เดือน มีความคืบหน้าและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยสมาชิกทั้ง 6 ประเทศได้เปิดปฏิบัติการในพื้นที่ของตนเองรวมทั้งสิ้น 5,686 ครั้ง จับผู้ต้องหา 6,920 คน ยึดยาบ้า 261,961,368 เม็ด ไอซ์ 9,143.3 กก. เฮโรอีน 1,395.6 กก. เครื่องอัดเม็ดยาบ้า 17 เครื่อง หัวตอกยาบ้า 1,134 ชิ้น อุปกรณ์การผลิตอื่น 2,275 รายการ สารตั้งต้น 8.6 ตัน กาเฟอีน 7.2 ตัน และเคมีภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ 495.6 ตัน
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่า แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 เป็นความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งแหล่งผลิต ซึ่งทางการเมียนมาได้ปฏิบัติการทั้งการเข้าทำลายแหล่งผลิต การตรวจค้นที่พักเก็บยาเสพติด เคมีภัณฑ์/สารตั้งต้น และอุปกรณ์การผลิต รวมถึงการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เฉพาะในรัฐฉานมีการจับยึดยาบ้ามากกว่า 204 ล้านเม็ด ไอซ์ 3.7 ตัน สารตังต้นและเคมีภัณฑ์รวมกว่า 241 ตันเท่ากับเป็นการหยุดการผลิตยาเสพติดจำนวนมากได้ ก่อนจะถูกส่งออกไปแพร่ระบาดในประเทศต่าง ๆ ส่วนจีนได้สกัดกั้นเคมีภัณฑ์สำคัญก่อนถูกส่งเข้าแหล่งผลิตได้มากกว่า 60 ตัน ขณะที่ สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ยึดไอซ์บริเวณรอยต่อชายแดนรวมกันกว่า 2.7 ตัน สำหรับไทย กองกำลังป้องกันชายแดนทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันสกัดกันตามแนวชายแดนและเส้นทางลำเลียง ยึดยาบ้า 45.1 ล้านเม็ด ไอซ์ 1.7 ตัน และเฮโรอีน 94 กิโลกรัม
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่าจากปริมาณสารตั้งต้น/เคมีภัณฑ์ที่ยึดได้ภายใต้ปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ประมาณการว่าสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านเม็ด หรือไอซ์มากกว่า 248 ตัน หรือเฮโรอีน 198 ตัน ซึ่งเท่ากับไทยและประเทศสมาชิกมีส่วนในการทำให้ยาเสพติดปริมาณมหาศาลไม่สามารถผลิตขึ้นและส่งออกมาจากแหล่งผลิตได้
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่ารัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนและจะทำทุกวิถีทางในการป้องกันเด็ก/เยาวชนของชาติให้ห่างไกลจากยาเสพติด จึงขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาล และมีส่วนร่วมโดยหากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed