#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – ปลัดนำทีมตรวจเข้มบริษัทส่งพัสดุภัณฑ์ หลังกระบวนการยาเสพติดหันมาใช้บริการช่องทางนี้มากขึ้น

นครพนม – ปลัดนำทีมตรวจเข้มบริษัทส่งพัสดุภัณฑ์หลังกระบวนการยาเสพติดหันมาใช้บริการช่องทางนี้มากขึ้น

นครพนม ปลัดจังหวัด นำทีมตรวจเข้มบริษัทส่งพัสดุภัณฑ์ หลังขบวนการยาเสพติด หันมาใช้บริการช่องทางนี้มากขึ้น
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)ภาค 4 ปกครองจังหวัดนครพนม กองร้อย อส.ฯ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม เพื่อบูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 ประเภทสถานประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ เพื่อให้สถานประกอบการได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องปรามการลักลอบนำส่งพัสดุภัณฑ์ ประเภทยาเสพติด อันเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคง
นายนิติพัฒน์ฯกล่าวว่านครพนมเป็นจังหวัดชายแดน ซึ่งเป็นต้นทางแห่งหนึ่ง ในการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่พื้นที่ตอนใน การตรวจสอบการขนส่งสิ่งผิดกฎหมายทางพัสดุภัณฑ์จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ทางจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันนี้มีการลักลอบลำเลียงขนส่งยาเสพติด โดยใช้รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทาง รถไฟ รถรับจ้างขนส่งสินค้าหรือการส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการขนส่งผ่านช่องทางการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่ส่งทางไปรษณีย์ ในการกระจายยาเสพติดไปยังผู้เสพและผู้ค้ารายย่อย ในหมู่บ้านหรือชุมชนมากขึ้น โดยใช้ช่องทางโชเชียลมีเดียต่างๆ ในการติดต่อซื้อขาย ซึ่งจากสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ส่งยาเสพติดผ่านช่องทางดังกล่าวมีมากขึ้นเป็นลำดับ
โดยจังหวัดนครพนมมีสถานประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าจำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง จึงนำกำลังชุดดังกล่าวเข้าตรวจสอบ และได้ตรวจปัสสาวะพนักงานเพื่อหาสารเสพติด แต่ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ซึ่งปลัดจังหวัดนครพนมได้กล่าวขอบคุณสถานประกอบการฯทั้ง 5 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สืบเนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการขนส่ง” กับ กรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จำกัด และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวม 6 หน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเตรียมการในการป้องกันมิให้สถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด รวมไปถึงการให้ความร่วมมือที่จะเผยแพร่สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ผ่านช่องทางสื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสถานประกอบการดังกล่าว ทั้งบนรถโดยสารประจำทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสถานีรถไฟทั่วประเทศ
ซึ่งผลจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนำไปสู่ความร่วมมือในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการป้องกันมิให้สถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการเข้าตรวจสอบการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านช่องทางดังกล่าว
โดยสถิติปี 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการร่วมกัน สามารถสกัดการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านพัสดุภัณฑ์ ดังนี้ ภายในประเทศ 31 คดี รวมพัสดุภัณฑ์ 46 ชิ้น ผู้ต้องหา 37 ราย รวมของกลางยาบ้า 903,122 เม็ด ยาอี 37,309 เม็ด ไอซ์ 19.86 กิโลกรัม คีตามีน 10 กิโลกรัม และกัญชา 54.09 กิโลกรัม
นำเข้าจากต่างประเทศ 162 คดี รวมพัสดุภัณฑ์ 1,874 ชิ้น ผู้ต้องหา 11 ราย รวมของกลาง ยาอี 165,160 เม็ด ยาบ้า 100 เม็ด เฮโรอีน 4.71 กิโลกรัม กัญชา 12.26 กิโลกรัม น้ำมันกัญชา 14.99 กิโลกรัม และพืช KHAT 595.69 กิโลกรัม
ส่งออกไปต่างประเทศ 62 คดี รวมพัสดุภัณฑ์ 62 ชิ้น ของกลาง ยาบ้า 1,752 เม็ด Diazepam 17,640 เม็ด Alprazolam 990 เม็ด ยาอี 100 เม็ด ไอซ์ 9.94 กิโลกรัม และเฮโรอีน 6.62 กิโลกรัม
ภาพ/ข่าว เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed