#Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

จ.ราชบุรี- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษให้ได้มากที่สุด
วันนี้ (๑๒ มิ.ย.๖๓) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิติผล ผิวเหมาะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ติดหนึ่งในสิบของจังหวัดที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินเกณฑ์มาตรการฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนลำดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจและร่วมมือแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากที่สุด และมีพื้นที่ปลูกอ้อยจำนวนมาก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยมีส่วนราชการ ภาคประชาชน แกนนำกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ได้ร่วมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหามลพิษในพื้นที่
@-สุรพันธ์ ตันกำเนิเ
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ บุญวงษ์
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed