#Cop Hero Thailand Magazine มูลนิธิราชประชานุเคราะห ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุน พระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุน พระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ

Cop Hero Thailand Magazine
อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ
เช้าวันนี้ (16 มิ.ย.2563) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 17 ราย พร้อมกันนี้ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีเมตตาร่วมมอบปัจจัยสมทบค่าเดินทางแก่นักเรียนทุกราย โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัด นางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เกิดอุทกภัย จำนวน 17 ราย เป็นเงินรวม 360,000 บาท จึงขอให้นักเรียนทุนพระราชทานฯทุกคน นำไปใช้ในการเรียนอย่างมีคุณค่า มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผล เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
เดชา  อุ่นขาว Cop Hero Thailand Magazine  รายงานจากอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed