#Cop Hero Thailand Magazine เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์บริการประชาชนแบบ one stop service พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์บริการประชาชนแบบ one stop service พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

🔶เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ บริการประชาชนแบบ One Stop Service พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด🔶
(18 มิ.ย.63) นางพัชรี มีศิริ ปลัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ได้เปิดให้บริการทุกส่วนงานตามปกติ โดยให้บริการในแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้สามารถรับบริการต่างๆได้ในที่แห่งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อส่วนราชการต่างๆหลายแห่ง เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน นอกจากนั้นยังมีช่องทางพิเศษสำหรับบริการผู้พิการโดยเฉพาะ
.
ปลัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้มีการคัดกรองผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้มีการล้างมือด้วยสบู่ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือลงทะเบียนในสมุด (กรณีที่ไม่มีโทรศัพท์หรือใช้งานแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ไม่ได้ ) ก่อนที่จะไปติดต่อในส่วนงานต่างๆ โดยในแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันละประมาณ 300 กว่าคน ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ///
ข่าว : ธัญวรรณ จิระโร
ภาพ : ชัยยศ ยอดยิ่ง
สวท.อุตรดิตถ์
18 มิถุนายน 2563
อินทรีย์ไฟCop Hero Thailand Magazine/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed