#Cop Hero Thailand Magazine สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) แถลงข่าวประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ และระบบขนส่ง (Logistics)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) แถลงข่าวประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ และระบบขนส่ง (Logistics)

การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติด
ทางไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ และระบบขนส่ง (Logistics)
วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.
จากสภวการณ์การแพร่ระบาดยาสพติดในปัจุบันที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ว่าการค้า
ยาสพติดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลักลอบขนยาเสพติด โดยใช้รูปแบบการชนส่งผ่านทาง
ผู้ประกอบการ รับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์มากขึ้นซึ่งทางเจ้าหที่ตำวจได้ดำเนินการสืบสวน และ
สามารถจับกุมผู้ที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องในห้วง ๓ ปีที่ผ่านมา มีผลการจับกุม
สกัดกั้นการลักลอบลำลียงยาเสพติดพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ได้มากถึง ๒๖๗ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๒๐๐ กว่าคน ทั้งนี้ป็นยาบ้า จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ เม็ด โดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พบว่าการกระทำความผิดในรูปแบบดังกล่าว มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
สำนักงานตำรวจแห่ชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่ชาติ มอบหมายให้กองบัญชการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.ชิน
ภัทร สารสิน ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จัดกรประชุมร่วมกับผู้บริหารของสถาน
ประกอบการที่ให้บริการด้านไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์และระบบขนส่ง(Logistcs)ภาคเอกชน ๑๖ แห่ง
รวมทั้งผู้แทนภาครัฐที่กี่ยวข้องอีก ๑๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
พาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กรมการขนส่งทางบก การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) การรถไฟแห่งประทศไทย กรมศุลกากรกรมการปกครอง และกรมสรรพากรเพื่อหา
แนวทางและกำหนดมาตรการร่วมกันในการป้องกันปรามการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านช่องทางการ
ขนส่งพัสดุภัณฑ์
การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
การลักลอบขนส่งยาเสพติด โดยใช้การบริการขนส่งเป็นเครื่องมือหรือกรณีที่เกิดเหตุแล้ว
จะสามารถสืบสวนขยายผลติดตามกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ โดยอาศัยข้อมูลที่จำเป็นจาก
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
อย่างชัดเจน
ภาพข่าว : Cop Hero Thailand Magazibe รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed