#Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดราชบุรี – ผู้ตรวจการราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการป้องกัน covid-19 ของ อสม.ที่ จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี – ผู้ตรวจการราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการป้องกัน covid-19 ของ อสม.ที่ จังหวัดราชบุรี

ภาพ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุรี
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการป้องกันโควิด-19 ของ อสม.ที่ จ.ราชบุรี
วันที่ 19 มิ.ย. 2563 นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรการของรัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี
วันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมประชาชน และให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย อ.โพธาราม ซึ่งมีนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันไวรัสโควิด-19 และปัญหาอุปสรรค เพราะเป็นโรคใหม่ ช่วงแรกที่ระบาดเจ้าหน้าที่และประชาชนยังไม่มีความรู้ในการป้องกัน จากความเข้มแข็งและความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงสามารถผ่านวิกฤตในครั้งนี้ได้ โอกาสนี้ได้นำถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ตกงาน และร้านถูกปิดเนื่องจากคำสั่งของภาครัฐ
โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่าเป็นการเข้ามาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนายอำเภอ อสม. และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้หารือในที่ประชุมว่าให้ถอดบทเรียนหากเกิดการระบาดรอบสองจะได้มีแผนในการป้องกัน ส่วนอีกเรื่องที่ได้มาติดตามคือการดำเนินการจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทยที่ให้จังหวัดราชบุรีแจกไปยังกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วย อาทิ อสม. รวมทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นต้น
ทั้งนี้คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และร่วมกันพิจารณาสอดส่องโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของจังหวัด และการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
@-สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ บุญวงศ์
อารีรัตน์ ด่านปาน
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
รายงาน
โทร.081-6274337

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed