#Cop Hero Thailand Magazine จ.นครพนม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จ.นครพนม ครั้งที่ 5/2563

จ.นครพนม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จ.นครพนม ครั้งที่ 5/2563

จ.นครพนม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2563
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563
โดยในที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนจัดลำดับความสำคัญโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.ในส่วนของ อปท. ทุกประเภทให้เป็นบัญชีชุดเดียวกัน รวมจำนวน 6 ประเภทโครงการ จำนวน 6 โครงการ 1,082 กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,685,176,789 บาท
2.ในส่วนของจังหวัดนครพนม เพิ่มเติม รวมจำนวน 18 โครงการ (จังหวัด 11/ส่วนราชการ 5/อบจ. 2) งบประมาณรวม 642,564,200 บาท
ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed