#Cop Hero Thailand Magazine อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

Cop Hero Thailand Magazine
อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อลดรายจ่าย ส่งผลดีต่อสุขภาพ และช่วยสร้างรายได้
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น ณ วัดชูจิตธรรมาราม ในมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์ โดย พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” โดยมี นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอวังน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอทั้ง 16 อำเภอ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง ทำให้รายได้ลดลง การจะหารายได้เพิ่มเป็นเรื่องยาก แต่เราสามารถลดรายจ่ายได้ด้วยการทำพืชอาหารไว้รับประทานเอง ที่เรียกว่า การสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากความเดือนร้อนดังกล่าว สมเด็จพระสังฆราช จึงมีพระเมตตาให้จัดกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” โดยความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับทางราชการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผลสร้างการรับรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญการปลูกผักไว้รับประทานเอง โดยใช้วัดเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ ซึ่งวัดชูจิตธรรมารามฯ แห่งนี้ เป็นโรงเรียนสอนพระสงฆ์และเณรจำนวนมาก ได้ปลูกผักและอาหาร ไว้เลี้ยงพระเณรมานานกว่า 30 ปี จึงถือเป็นแหล่งที่มีองค์ความรู้อย่างดียิ่ง อีกทั้งมีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้ผู้สนใจได้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพระนครศรีอยุธยา ได้นำแนวทางดีๆเหล่านี้ ไปขยายผลปลูกไว้หลังบ้านทุกครัวเรือน ข้อดีไม่เพียงเป็นการลดรายจ่ายเท่านั้น ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพ เนื่องจากเราสามารถควบคุมสารเคมีได้อีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว  Cop Hero Thailand Magazine  รายงานจากอยุธยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed