#Cop Hero Thailand Magazine จ.นครพนม ประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ราษฎรนำไปปลูกไว้รับประทาน และขยายพันธุ์

จ.นครพนม ประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ราษฎรนำไปปลูกไว้รับประทาน และขยายพันธุ์

จ.นครพนม ประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ราษฎรนำไปปลูกไว้รับประทานและขยายพันธุ์
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ที่ผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม 13 ตำบล จำนวน 50 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนและขยายพันธุ์ต่อไปภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ด้วยในช่วงที่ผ่านมาอำเภอเมืองนครพนม เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งการพึ่งพาตนเองได้จึงเป็นสิ่งสำคัญและเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับพระราชทานในวันนี้สร้างความปราบปลื้ม ปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ราษฎรทุกคน เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นอันเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ที่จะนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของทุกคน ทั้งยังได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต ทำให้ราษฎรชาวอำเภอเมืองนครพนม สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปได้
สำหรับโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ด้วยทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรของประเทศไทย ทรงวางรากฐานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมพัฒนาสู่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน และทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ มักจะรับสั่งกับผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอว่า “พันธุ์พืชทุกพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ด เป็นของพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ดีที่สุด” โดยศูนย์ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีความเป็นมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2552 ครั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส ณ วังสระปทุม ใจความตอนหนึ่งว่า ปัจจัยสำคัญของการเกษตร นอกจากจะเป็นเรื่องน้ำและดินแล้ว การมีพันธุ์พืชที่ดีให้เกษตรกรปลูก เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทำเองจัดเอง ทำให้เราได้ศึกษาวิธีการว่าพันธุ์ต่าง ๆ นอกจากจะทำให้มีปริมาณมากขึ้นแล้ว คุณภาพที่จะเหมาะสมในแต่ละแห่งจะทำอย่างไร เพราะถ้าเราทำเองจะทราบว่าตรงไหนต้องทำอย่างไร เป็นความรู้ของพวกเราทุกคนด้วย และพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป และราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed