นครพนม – ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.สงคราม จ.นครพนม

นครพนม – ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.สงคราม จ.นครพนม

นครพนม – ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.สงคราม จ.นครพนม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นางสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สมาชิกโครงการพระราชดำริ ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของสมาชิก ให้มีความมั่นคง และขยายผลสู่ชุมชน ให้ประชาชนเกิดรายได้ที่ยั่งยืนให้มากที่สุด สนองแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้การกำกับดูแลของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ในการเข้าไปดูแลส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาอาชีพพี่น้องประชาชน และสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ต่อไป
นางสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3) เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ที่มีการรวมกลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับทราบปัญหา รวมถึงหารือแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ที่จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญให้เน้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนลูกหลาน เนื่องจากปัจจุบันพบว่าสมาชิกได้มีอายุที่มากแต่มีการสืบทอดจากเด็กรุ่นใหม่ๆน้อยลง ดังนั้นจะต้องหาแนวทางในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ต่อยอดให้แก่คนรุ่นหลังให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาท่องเที่ยวต่อไป โดยภาพรวมของการดำเนินงานของโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมือนญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกัน ส่วนผลิตภัณฑ์ของโครงการก็เป็นงานฝีมือที่มีความละเอียดอ่อนงดงานมาก ราคาก็ไม่แพง เป็นงานที่สมาชิกได้อนุรักษณ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาส่งต่อผ่านหัวใจที่อยากให้คนไทยทุกๆคนได้นำไปสวมใส่จริงๆ
__สำหรับศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระเสาวนีย์ให้จัดตั้งขึ้น ในครั้งที่เสด็จมาตรวจเยี่ยมช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งทรงเยี่ยมเยียนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพในการฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆ ให้กับราษฎรมีรายได้เสริมหลังฤดูการทำนาทำให้ราษฎร มีความผูกพันกับรักถิ่นฐานไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้และช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้เนื่องจากพื้นที่ ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม เป็นที่ลุ่มติดกับลำน้ำสงคราม จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ และมีฐานะยากจน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย การผลิตผ้าลายปัก การทำเครื่องจักสาน และการทำการเกษตรจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีการพัฒนามาถึงปัจจุบัน ทำให้มีสมาชิกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ผลิตสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านส่งขายให้โครงการทำให้สมาชิกมีรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี และยังส่งเสริมอาชีพไปสู่ชุมชน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อไป

เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed