#Cop Hero Thailand Magazine “เราคนไทยไม่ทิ้งกัน” นายอำเภอ นายกเทศมนตรี และทุกภาคส่วน ร่วมทำอาหารกล่องแจก ประชาชนชาวเมืองหัวหิน

“เราคนไทยไม่ทิ้งกัน” นายอำเภอ, นายกเทศมนตรี และทุกภาคส่วน ร่วมทำอาหารกล่องแจก ประชาชนชาวเมืองหัวหิน

เราคนไทยไม่ทิ้งกัน
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563
เวลา 10.00น. นาย นพพร วุฒิกุล (นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน)
ร่วมกับ นาย ประยงค์ จันทเต็ง
(นายอำเภอหัวหิน) และคณะผู้
บริหารสมาชิกสภาเทศบาล องค์กร ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันทำอาหาร
บรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง
เพื่อมอบให้กับประชาชน ในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ได้รับผล
กระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ”ไวรัสโคโรนา”2019
(COVID19) ณ.ลานกิจกรรม
“โผนกิ่งเพชร’ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15-30 เมษายน 2563 ทุกวัน ไม่
เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 10.00น.รับบัตรคิว พร้อมตรวจคัดกรองโรคฯ และเข้าแถว
เว้นระยะห่าง(social distancing) เวลา 11.00น.รับข้าวกล่องคนละ 1กล่อง ตามคิว
จำนวน 500 กล่อง/วัน.
ณ.ลานกิจกรรม”โผนกิ่งเพชร”
อ.หัวหิน.จ.ประจวบคึรีขันธ์
ภาพ/ข่าว:NAT Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed