ส.ป.ก. ให้ข้อมูลเชิงลึก ภายใต้โครงการ “การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคเกษตรของประเทศไทย ปี 2563

ส.ป.ก. ให้ข้อมูลเชิงลึกภายใต้โครงการ “การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคเกษตรของประเทศไทย ปี 2563”

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่พร้อมด้วย ผู้แทนอำนวยการศูนย์/กลุ่ม ให้การสัมภาษณ์ฯ โดยมีผู้แทนจาก ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนของหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคเกษตรของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563" ทั้งนี้เพื่อศึกษาสถานการณ์กำลังคนในภาคการเกษตรไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและทิศทางในอนาคต การพัฒนากำลังคน รวมทั้งความต้องการกำลังคนในภาคการเกษตรไทย และจัดทำแผนพัฒนากำลังคนในภาคการเกษตรไทยและการขับเคลื่อนภารกิจสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอกเขตพระนคร กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed