#Cop Hero Thailand Magazine คณะแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราม ให้การต้อนรับประชาชนเมืองคนสวย ที่ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมแรงศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อใช้จัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.โพธาราม

คณะแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราม ให้การต้อนรับประชาชนเมืองคนสวย ที่ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมแรงศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อใช้จัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.โพธาราม

คณะแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราม ให้การต้อนรับ สายธารศรัทธา ประชาชนเมืองคนสวย ร่วมใจรวมพลังต่อต้านไวรัสโควิด 19
วันที่ 16 เมษายน 2563
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม รับมอบเงินบริจาค โดยการนำของคุณพงศ์ สมบูรณ์พันธ์ ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รุ่น 17 และคณะเพื่อนร่วม รุ่น บริจาคเงินจำนวน 42,000 สำหรับโรงพยาบาล โพธารามเพื่อใช้ในการดูแล รักษาและป้องกันโรคโควิด 19ทางโรงพยาบาลโพธารารามโดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.โรงพยาบาลได้กล่าวขอบพระคุณต่อคณะศิษย์เก่าโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีรุ่นที่ 17 หลังจากนั้นนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม พร้อมคณะยังให้การต้อนรับคณะต่างๆที่มาร่วมช่วยในครั้งนี้ และกล่าวขอขอบคุณไปยังทุกคณะที่ร่วมมีความเมตตา และกล่าวอวยพรให้ทุกท่านและทุกคณะ มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และได้รับมอบอาหารจากคณะของกลุ่มเสี่ยงบุญ ผู้มีน้ำใจ และเมตตาต่อบุคลากรของโรงพยาบาลโพธาราม ที่ได้ส่งมอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงทุกวัน
นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.โรงพยาบาล กล่าวต่อว่าในสานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID)19 การควบคุมและป้องการการแพร่กระจายนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก เราได้จัดทีมซ้อมบำรุงได้ร่มกันพัฒนา และปรับปรุงห้องพิเศษให้เป็นห้องความดันลบ เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่ผู้อื่น การแพร่กระจายเชื้อทางอากาศในสถานพยาบาลถือเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั่วโลก
สำหรับประเทศไทย ที่กำลังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีการแพร่กระจายทางอากาศหรือทางฝอยละอองขนาดเล็ก (aerosoL) ได้บางสภาวการณ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศในสถานพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่โรงพยาบาล ต้องดำเนินการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล เพื่อเป็นต้นแบบแก่สถานพยาบาลอื่นๆต่อไป โดยโรงพยาบาลโพธาราม ได้ขยายพื้นที่การปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้แก่
ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องแยกโรค ห้องคลอด ห้องพ่นยา ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ และห้องทันตกรรมเป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้มารับบริการ ญาติและผู้ปฏิบัติงานทุกคน
โรงพยาบาลแห่งควา มศรัทธา และเป็นที่พึ้งของประชาชน นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามกล่าวในที่สุดและขอขอบคณมาถึงท่านผู้ให้การอุปการะคุณแก่โรงพยาบาลตลอดจนบุคลากร ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
@DJต้อยโพธารา Cop Hero Thailand Magazine
จ.ราชบุรี รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed