นครพนม – ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 31/2563

นครพนม – ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 31/2563
Cop Hero Thailand Magazine
นครพนม
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 31/2563 และประชุมทางไกลร่วมกับนายอำเภอผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงพิจารณาการจัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 การจัดงานรำลึก 60 ปี หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์คราวย้ายกลับปิตุภูมิ และการขอผ่อนปรนขนส่งสินค้าข้ามแดนเป็นการชั่วคราว ที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านโพธิ์ไทร อำเภอบ้านแพง นอกจากนี้ยังมีกรณีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบศูนย์โควิด – 19 และข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย และมาตรการป้องกันควบคุมโควิด – 19
โดยในส่วนของสถานการณ์ covid 19 ทั่วโลกนั้น พบว่าไวรัสมีการกลายพันธุ์และพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ขณะที่ประเทศไทยก็มีการพบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนครพนมยังไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 247 วัน นับจากวันที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายสุดท้ายของจังหวัดนครพนมไปเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยจังหวัดนครพนมมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค pui covid 19 แบ่งเป็น ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 90 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบหาสาเหตุไม่ได้ 62 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ 30 ราย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 12 ราย สำหรับประเด็นปัญหาในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการภายในจังหวัดนครพนมพบว่า ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกค้าส่ง ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสำหรับสุภาพบุรุษหรือสตรี โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก สถานที่ออกกำลังกาย และตลาดบางแห่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด จึงได้มีการแจ้งเตือนให้ปรับปรุงเป็นการด่วนพร้อมคาดโทษหากตรวจพบในครั้งต่อไปจะให้ปิดเป็นเวลา 14 วัน ส่วนการขอผ่อนปรนขนส่งสินค้าข้ามแดนเป็นการชั่วคราวและการจัดกิจกรรมนั้น มติที่ประชุมได้มีการอนุญาตให้ดำเนินการได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ที่ได้มาตรฐานทุกประการ ส่วนกรณีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบศูนย์โควิด – 19 แบ่งการปฏิบัติเป็นพื้นที่ชายแดน พื้นที่ตอนใน และพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจะมีการบูรณาการงานร่วมกัน หากพบบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโควิด- 19 กรณีพบการละเมิดให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายทุกราย เช่นพบการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในพื้นที่ เมื่อกักตัวครบ 14 วันแล้วให้ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้มติที่ประชุมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้เข้าใจ และขอความร่วมมือกับประชาชนและภาคประชาสังคมในการปฏิบัติตัวในการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโควิด – 19 ที่ต้องมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และสวมแมสหรือหน้ากากผ้า เพื่อเป็นการสร้างเกาะป้องกันให้กับตนเองและทุกคน สำหรับมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย และมาตรการป้องกันควบคุมโควิด – 19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบประสานกับผู้ประกอบการที่กำลังดำเนินการสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายแจ้งเตือนและไฟส่องสว่างให้เพียงพอทุกจุด ให้ทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มข้นในเรื่อง เมาขับ เสพขับ โดยเฉพาะกรณีคนที่ประสบเหตุเป็นเด็ก ให้สืบสวนเอาผิดถึงผู้ที่จำหน่ายจ่ายแจกทุกราย
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
ตะลึง!! อดีตสาวสะดวกซื้อคลอดลูก 4 แขน 4 ขา คอหวยตีเป็นเลขเด็ด โจษเป็นพระนารายณ์ อวตารมาเกิด
นครพนม
ตะลึง !! อดีตสาวสะดวกซื้อคลอดลูก 4 แขน 4 ขา คอหวยตีเป็นเลขเด็ด โจษเป็นพระนารายณ์อวตารมาเกิด
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ทิวาณี นาคเสน อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2/3 บ้านตาลทุ่ง หมู่ 11 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อดีตทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ได้คลอดบุตรสาวที่มีลักษณะ 4 แขน 4 ขา โดยมีหัวใจดวงเดียว นอกจากนี้ยังพบว่ามีลำไส้อยู่นอกผนังหน้าท้อง น้ำหนักแรกเกิด 2,990 กรัม ซึ่งแพทย์โรงพยาบาลนครพนมได้นำตัวเด็กทารกเข้าตู้อบ และดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมศึกษาค้นหาข้อมูลจากอาจารย์หมอ เกี่ยวกับกรณีเด็กทารกที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับ น.ส.ทิวาณีขณะพักฟื้นอยู่ที่ตึกสูตินารีเวช ห้องพิเศษ 4 ชั้น 2 โดยเล่าว่าลูกสาวคนนี้เป็นท้องที่สอง คนแรกเป็นชายขณะนี้อายุ 4 ขวบ สุขภาพร่างกายปกติทุกอย่าง ขณะที่ตั้งท้องอ่อนๆได้ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลท่าอุเทน พอถึงวันที่ 16 ธันวาคม ก็ครบครรภ์คลอดมีอาการเจ็บท้อง ญาติจึงพาไปโรงพยาบาลท่าอุเทน เบื้องต้นแพทย์ตรวจพบว่าครรภ์เป็นพิษ จึงส่งตัวต่อมายังโรงพยาบาลนครพนม หลังแพทย์ได้ทำการเอกซเรย์ พบว่าในครรภ์พบเด็กมีอาการผิดปกติ จึงได้เร่งทำการผ่าตัดช่วยชีวิตแม่และลูกออกมาได้สำเร็จ จึงได้พบว่าเป็นเด็กหญิง มี 4 ขา 4 แขน
เบื้องต้นหนูน้อยอยู่ในตู้อบตึกกุมารเวช สามารถหายใจเองได้ และตั้งชื่อว่า ด.ญ.ภาวิดา ส่วนชื่อเล่นยังไม่ได้ตั้ง ต่อมาแพทย์ได้แจ้งให้ทราบว่า จะนำตัวทารกไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อวินิจฉัยผ่าตัดให้เป็นปกติ
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้รับรายงานจาก รพ.นครพนม ว่า มีหญิงคลอดบุตรออกมาผิดปกติโดยมี 4 ขา 4 แขน จึงสั่งการให้นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดฯนครพนม พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดออกไปตรวจสอบ และเร่งประสานให้การช่วยเหลือหญิงที่คลอดบุตรประหลาดรายนี้ และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และจะประสานเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)นครพนม ได้ลงไปเยี่ยมและเร่งพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป
ล่าสุดเวลาประมาณ 16.00 น. โรงพยาบาลนครพนมได้ส่งตัว ด.ญ.ภาวิดาทารกประหลาดและตัว น.ส.ทิวาณีผู้เป็นแม่ไปยัง รพ.ศรีนครินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบรรดาคอหวยหลังทราบข่าวก็ต่างนำลักษณะประหลาดของทารกน้อยตีเป็นตัวเลขกัน นอกจากนี้บางคนจินตนาการไปว่าเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาเกิด
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed