รองนายกฯ วิษณุ มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหาร ป.ป.ส.

รองนายกฯ วิษณุ มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหาร ป.ป.ส.
รองนายกฯ วิษณุ มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหาร ป.ป.ส. ประจำปี 2563 จำนวน 75 คน
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2563 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีอุปการคุณต่อสำนักงาน ป.ป.ส. และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง รุ่นที่ 2 หรือ นบส.ปปส. จำนวนทั้งสิ้น 75 คน ผู้เข้ารับมอบฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ในนามของรัฐบาลต้องขอบคุณที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง รุ่นที่ 2 และขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้มีความร่วมมือช่วยจัดทำเนื้อหาหลักสูตรทางด้านวิชาการ การจัดหลักสูตรทำนองนี้มีประโยชน์หลายสถานด้วยกัน ถ้าหากว่ารักษาดุลยภาพในทุกวัตถุประสงค์แล้ว ก็จะมีแต่ได้ ทั้งนี้ทุกหลักสูตรมักมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน 3 ข้อ ได้แก่ 1. Comprehension คือ การสร้างความเข้าใจศาสตร์ใหม่ ๆ 2. Communication คือ ทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารกัน 3. Connection คือ การติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่างผู้อบรม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจของหลักสูตรทุกหลักสูตร”
“นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะผู้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรก็ได้ประโยชน์ด้วยคือ ได้ทั้งเครือข่ายภาคีและแนวร่วม เพราะงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้น ก็เหมือนกับราชการอีกหลายอย่าง ที่มีศัตรู ถ้ามีคนเข้าใจผิด หรือมีคนไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ แต่ตอนนี้มีพันธมิตร มีเครือข่าย คนเหล่านี้พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เราต้องการ เรียกว่าได้มิตรที่มีคุณภาพ”
นายวิษณุ กล่าวว่า “การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระของโลก ไม่ใช่วาระของชาติ ประเทศเอง รัฐบาลเองทุกยุคทุกสมัยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้น ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ ได้ปรับปรุงแก้กฎหมายหลายอย่าง เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ที่ได้รับไปเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและสังคม”
สำหรับผู้ที่ได้รับวิทยฐานะนักบริหาร ประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีอุปการคุณในการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 17 คน และผู้สำเร็จผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง (นบส.ปปส) รุ่นที่ 2 จำนวน 58 คนซึ่งได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้ดูแลด้านเนื้อหา ในหลักสูตร มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงบริหารยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก่ผู้บริหารระดับสูง เพิ่มพูนวิสัยทัศน์และเสริมทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขและรับมือกับปัญหายาเสพติดในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ พิธีมอบเข็มวิทยฐานะนักบริหารสำนักงาน ป.ป.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ผู้ที่มีอุปการคุณในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร นบส.ปปส. รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดรายอื่นๆ ต่อไป
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : ป.ป.ส.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed