ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต 15,16,17) ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ติดตามงานตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ. 2564 รอบที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต 15,16,17) ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ติดตามงานตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ. 2564 รอบที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต 15,16,17) ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ติดตามงานตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีพ.ศ. 2564 รอบที่ 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ติดตามงานตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
ภายหลังการประชุม ผู้ตรวจราชการกรม ได้เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงาน
โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงานที่สร้างประโยชน์สุขแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed