#Cop Hero Thailand Magazine “บิ๊กอู๊ด” ผบช.สตม.ตรวจ ตม.สนามบิน กำชับรับคนไทยใช้ระบบไบโอโมบายช่วย

“บิ๊กอู๊ด” ผบช.สตม.ตรวจ ตม.สนามบิน กำชับรับคนไทยใช้ระบบไบโอโมบายช่วย

บิ๊กอู๊ด ตรวจ ตม.สนามบิน กำชับรับคนไทย ใช้ระบบไบโอโมบายช่วย
พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะ รอง โฆษก สตม. เปิดเผยว่า วันนี้ (21 เม.ย. 63) เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บก.ตม.2 ในการร่วมตรวจคัดกรองผู้โดยสารคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศไทย กับหน่วยงานต่างๆ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
โดย วันที่ 21 เม.ย.2563 มีคนไทยเดินทางกลับทั้งหมด 3 เที่ยวบิน เข้าทางสุวรรณภูมิ 2 เที่ยวบิน คือ NH 847 เวลา 15.15 น. มีผู้โดยสารคนไทย 80 คน และเที่ยวบิน TG 643 เวลา 16.30 น. มีผู้โดยสารคนไทย 20 คน ส่วนที่สนามบินดอนเมือง เดินทางมาจากไต้หวัน คือ เที่ยวบิน FD9113 เวลา 17.45 น. มีผู้โดยสารคนไทย 120 คน รวมวันที่ 21 เม.ย.มีผู้โดยสารคนไทยกลับทั้งสิ้น 220 คน โดยเฉพาะการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดความล่าช้า โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลง เช่น การให้กรอกเอกสารใบ ต.8 ของ กรมควบคุมโรค และ การลง Application ก่อนการเดินทาง หรือ หลังจากเข้าสู่ State Quarantine แล้ว รวมถึงการเพิ่มช่องคัดกรองทางการแพทย์ ทำให้กระบวนการตรวจรับผู้เดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็วคล่องตัว
ซึ่งกระบวนการตรวจคัดกรองคนเข้าประเทศดังกล่าว ทาง ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณะสุข หรือ EOC นำโดย พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้บูรณาการการทำงานจาก หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่าอากาศยานไทย หรือ AOT สายการบิน และ ตำรวจท้องที่ ร่วมกันทำงาน ในการตรวจคัดกรองคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศ ตามข้อกำหนด และประกาศกรมการบินพลเรือน ตาม พรบ.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.ซึ่งเป็นวันเริ่มการใช้มาตรการ State Quarantine เป็นต้นมา จนถึง วานนี้ (20 เม.ย.63) มีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศ ผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินหาดใหญ่ แล้วถึงจำนวน 1748 คน นำส่งสอบสวนโรค PUI จำนวน 65 ราย ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากโรคประจำตัว 9 ราย และเข้ากระบวนการกักตัว State Quanrantine 1,674 ราย
พ.ต.อ.เชิงรณ กล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมือง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้สั่งการให้ ตม.ดอนเมือง เป็นด่านนำร่องนำระบบ Biometric on Mobile มาใช้ในการตรวจผู้โดยสารเข้าเมือง เที่ยวบิน FD9113 เพื่อช่วยลดเวลาผู้โดยสารไม่ต้อง เข้ามายังตัวอาคารเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อผ่านพิธีการเข้าเมืองอีก
นอกจากนี้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.ได้ ขานรับนโยบายจากทางรัฐบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ดำเนินการนำข้าราชการตำรวจ ตม. สนามบิน กลุ่มเสี่ยง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ จนท.ตม.และ ครอบครัว ตลอดจนสังคม ในความปลอดภัยจากเชื้อโควิด19 อีกด้วย
Cr.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บก.ข่าว Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
บิ๊กอู๊ด ตรวจ ตม.สนามบิน กำชับรับคนไทย ใช้ระบบไบโอโมบายช่วย
พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะ รอง โฆษก สตม. เปิดเผยว่า วันนี้ (21 เม.ย. 63) เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บก.ตม.2 ในการร่วมตรวจคัดกรองผู้โดยสารคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศไทย กับหน่วยงานต่างๆ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
โดย วันที่ 21 เม.ย.2563 มีคนไทยเดินทางกลับทั้งหมด 3 เที่ยวบิน เข้าทางสุวรรณภูมิ 2 เที่ยวบิน คือ NH 847 เวลา 15.15 น. มีผู้โดยสารคนไทย 80 คน และเที่ยวบิน TG 643 เวลา 16.30 น. มีผู้โดยสารคนไทย 20 คน ส่วนที่สนามบินดอนเมือง เดินทางมาจากไต้หวัน คือ เที่ยวบิน FD9113 เวลา 17.45 น. มีผู้โดยสารคนไทย 120 คน รวมวันที่ 21 เม.ย.มีผู้โดยสารคนไทยกลับทั้งสิ้น 220 คน โดยเฉพาะการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดความล่าช้า โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลง เช่น การให้กรอกเอกสารใบ ต.8 ของ กรมควบคุมโรค และ การลง Application ก่อนการเดินทาง หรือ หลังจากเข้าสู่ State Quarantine แล้ว รวมถึงการเพิ่มช่องคัดกรองทางการแพทย์ ทำให้กระบวนการตรวจรับผู้เดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็วคล่องตัว
ซึ่งกระบวนการตรวจคัดกรองคนเข้าประเทศดังกล่าว ทาง ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณะสุข หรือ EOC นำโดย พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้บูรณาการการทำงานจาก หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่าอากาศยานไทย หรือ AOT สายการบิน และ ตำรวจท้องที่ ร่วมกันทำงาน ในการตรวจคัดกรองคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศ ตามข้อกำหนด และประกาศกรมการบินพลเรือน ตาม พรบ.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.ซึ่งเป็นวันเริ่มการใช้มาตรการ State Quarantine เป็นต้นมา จนถึง วานนี้ (20 เม.ย.63) มีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศ ผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินหาดใหญ่ แล้วถึงจำนวน 1748 คน นำส่งสอบสวนโรค PUI จำนวน 65 ราย ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากโรคประจำตัว 9 ราย และเข้ากระบวนการกักตัว State Quanrantine 1,674 ราย
พ.ต.อ.เชิงรณ กล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมือง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้สั่งการให้ ตม.ดอนเมือง เป็นด่านนำร่องนำระบบ Biometric on Mobile มาใช้ในการตรวจผู้โดยสารเข้าเมือง เที่ยวบิน FD9113 เพื่อช่วยลดเวลาผู้โดยสารไม่ต้อง เข้ามายังตัวอาคารเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อผ่านพิธีการเข้าเมืองอีก
นอกจากนี้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.ได้ ขานรับนโยบายจากทางรัฐบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ดำเนินการนำข้าราชการตำรวจ ตม. สนามบิน กลุ่มเสี่ยง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ จนท.ตม.และ ครอบครัว ตลอดจนสังคม ในความปลอดภัยจากเชื้อโควิด19 อีกด้วย
Cr.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บก.ข่าว Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed