“ผกก.ตม.จว.ชลบุรี แจ้งเปิดศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแรงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 15 ก.พ.64 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก”

“ผกก.ตม.จว.ชลบุรี แจ้งเปิดศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแรงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 15 ก.พ.64 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก”
“ผกก.ตม.จว.ชลบุรี แจ้งเปิดศูนย์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแรงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 15 ก.พ.64 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก”
วันนี้ 15 ก.พ.64 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.ตม.จว.ชลบุรี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่อง ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 เห็นชอบให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดให้มีการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลของคนต่างด้าว เพื่อพิสูจน์ตัวตนของคนต่างด้าวและเพื่อความมั่นคงของประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เม.ย.64
สำหรับแรงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา ตามติ ครม.ดังกล่าวในพื้นที่ จว.ชลบุรี ที่ผ่านลงทะเบียนกับกรมจัดหางานแล้ว ให้จองคิวออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ เท่านั้น และเมื่อดำเนินการจองคิวออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คนต่างด้าวมาดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา โดยจะเปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.64 ถึงวันที่ 16 เม.ย.64 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ถนนชัยพฤกษ์ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี
โดยในส่วนของขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จองคิวออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ เท่านั้น โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
เลือก “ธนาคาร/ศูนย์บริการ”
กดเลือก ตรวจคนเข้าเมืองพัทยา
กรอกเบอร์โทร/เลือกธุรกรรม “แรงงาน 3 สัญชาติ”/เลือกวัน เวลา นัดหมาย และกดปุ่ม ต่อไป
ได้รับบัตรคิว
ก่อนถึงเวลานัดนัดหมาย 15 นาที กด “ยืนยัน”
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกฯ (เฉพาะผู้ที่มีการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้ามาแล้วเท่านั้น)
1.แสดงเอกสารจากกระทรวงแรงงานและสำเนาเอกสาร 1 ชุด
รับบัตรคิว โดยแสดงหลักฐานการจองคิวล่วงหน้า (จาก รบบ QueQ)
ตรวจสอบ Blackist/Wachlist และบันทึกข้อมูลลงในระบบ Biometric
เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ชลบุรี ลงลายมือชื่อ/วันที่ตรวจบันทึก ในเอกสารของแรงงานต่างด้าว (ต้นฉบับ)
พ.ต.อ.นเรนทร์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยศิริ ผบก.ตม.3 ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการและปฏิบัติตาม มติ ครม. ดังกล่าว โดยให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ บุคคลของแรงงาน 3 สัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เม.ย.64 พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ มีการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สวมหน้ากากอนามัย และมีเจลแอกอฮอล์ไว้บริการ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับบริการ และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้ทราบทั่วถึงกัน ให้รีบมาดำเนินการในกรณีจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 เม.ย.64 เพื่อประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวนั้น ๆ เป็นสำคัญ และสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็ปไซต์ www.immchonburi.go.th หรือสอบถามได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ทุกจุดได้ทันที
/ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รองโฆษก สตม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed