ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต 9,13,14) ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต 9,13,14) ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต 9,13,14) ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9, 13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว และเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว และงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ ส.ป.ก.สระแก้ว ได้ดำเนินงานตามภารกิจเป็นไปตามแผนงาน ขณะนี้มีบางโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ แนวทาง การดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และกำชับให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ภารกิจของส.ป.ก.บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *