ส.ป.ก.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาศักยภาพ สำหรับบุคลากร ส.ป.ก.”ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาศักยภาพ สำหรับบุคลากร ส.ป.ก.”ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom Meeting

ส.ป.ก.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาศักยภาพ สำหรับบุคลากร ส.ป.ก.”ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom Meeting
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาศักยภาพ สำหรับบุคลากร ส.ป.ก. ” ผ่านระบบการอบรมออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting มีนายอธิเมศร์ วงศ์ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม จำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
   โดย ส.ป.ก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของ ส.ป.ก. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้าน(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ให้แก่บุคลากร ส.ป.ก.ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงองค์ความรู้ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส.ป.ก.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน การจัดอบรมครั้งนี้ ส.ป.ก.ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการพิจารณาให้ดำเนินการผ่านระบบการอบรมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) และสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้จัดการฝึกอบรม อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed