รมช.กษ.ธรรมนัส ตรวจราชการและรับฟังปัญหาเกษตรกรได้รับผลกระทบ อ่างเก็บน้ำคลองสังข์ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รมช.กษ.ธรรมนัส ตรวจราชการและรับฟังปัญหาเกษตรกรได้รับผลกระทบ อ่างเก็บน้ำคลองสังข์ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รมช.กษ.ธรรมนัส ตรวจราชการและรับฟังปัญหาเกษตรกรได้รับผลกระทบ อ่างเก็บน้ำคลองสังข์ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
        วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พื้นที่ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กล่าวรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ทับซ้อนอยู่ในพื้นที่เขตก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ฯ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายวันชัย สินทรัพย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมคณะติดตามการตรวจราชการด้วย
        ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตนได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรก ตนจึงเดินทางลงมาพบปะและรับฟังปัญหาในวันนี้ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นตนได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อพี่น้องทุกคน โดยมี ส.ป.ก. เป็นกลไกหลักในการทำงานจัดที่ทำกินให้กับผู้ได้รับผลกระทบในการสร้างอ่างเก็บน้ำ ในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง จะมีการพูดคุยเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหากันระหว่างหน่วยงานต่อไป
ในวันนี้…ขอให้สบายใจได้ว่าปัญหาจะต้องจบอย่างแน่นอน สำหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว อยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 2,675 ไร่ ในโครงการป่าคลองกรุงหยัน ทับซ้อนกับพื้นที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ใช้ประโยชน์จำนวน 409 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรครอบครองเข้าทำประโยชน์ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 337 ราย 425 แปลง เนื้อที่ 2,266 ไร่ ประกอบด้วยที่ดินที่จัดให้แก่เกษตรกรและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (เอกสาร ส.ป.ก.4-01)แล้ว จำนวน 327 ราย 412 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,935 ไร่ พื้นที่ยังไม่ได้จัดที่ดินมอบเอกสารสิทธิ แต่มีเกษตรกรครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 10 ราย 13 แปลง เนื้อที่ประมาณ 47-1-71 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ อาทิ ถนน แหล่งน้ำ เนื้อที่ประมาณ 331-1-38 ไร่ ปัจจุบันเกษตรกรสละสิทธิการถือครองแล้ว จำนวน 303 ราย 374 แปลง เนื้อที่ 1,651 ไร่ คงเหลือเกษตรกรยังไม่สละสิทธิ จำนวน 34 ราย 51 แปลง เนื้อที่ 332-2-05 ไร่
        โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้เสด็จทอดพระเนตรบริเวณลุ่มน้ำคลองสังข์ และทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2523 และทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานวางแผนก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ ได้มีแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างยั่งยืน กรมชลประทาน ได้สนองแนวพระราชดำริด้วยการก่อสร้างฝายคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ.2527 และดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำฯ บริเวณต้นน้ำเหนือฝาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ซึ่งเมื่อโครงการอ่างเก็บน้ำเสร็จสิ้น จะช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของฝายคลองสังข์ได้ประมาณ 11,200 ไร่ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์บริเวณท้ายโครงการประมาณ 10,800 ไร่ และสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเกิดจากภัยน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed